Zahteva za vključitev predstavnikov Študentske organizacije Slovenije v delovno skupino za pripravo zakonodaje s področja visokega šolstva

Študentska organizacija Slovenije
Dunajska 51
1000 Ljubljana
Ljubljana, 23. december 2014
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kabinet ministrice
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
ODPRTO PISMO: Zahteva za vključitev predstavnikov Študentske organizacije Slovenije v delovno skupino za pripravo zakonodaje s področja visokega šolstva
Spoštovani,
glede na dane obljube ministrice dr. Stanislave Setnikar Cankar, kot tudi dosedanjo prakso dela ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo – po seznanitvi iz medijskega poročanja – razočarani ugotavljamo, da študenti ponovno nismo obravnavani kot kompetentni sooblikovalci visokošolskega prostora pri nas. Iz članka, pogovora z državnim sekretarjem dr. Petrom Mačkom, objavljenega v Delu (dne 22. 12. 2014) smo namreč izvedeli, da na ministrstvu že deluje delovna skupina za pripravo visokošolskega zakona (»Ustanovljena je bila delovna skupina, ki zakon že pripravlja.«). Študentska organizacija Slovenije o tem ni bila obveščena in nikoli povabljena, da bi s svojimi predstavniki sodelovala v skupini, kljub temu, da smo prav študenti ključni partnerji v visokem šolstvu, da smo s svojimi predlogi vedno delovali konstruktivno, da je bilo vključevanje v tovrstne skupine dosedanja stalna praksa in ne nazadnje, da je Študentska organizacija Slovenije edina reprezentativna krovna organizacija vseh slovenskih študentov.
Naj spomnimo, da je bila Študentska organizacija Slovenije – tudi po mnenju takratnega ministra – edini zares konstruktivni partner pri pripravi Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 – 2020 (NPVŠ), kjer smo sodelovali v vseh fazah priprave in sprejemanja programa, podajali konstruktivne predloge in kritike in sooblikovali smernice, po katerih želimo peljati slovenski visokošolski prostor. Glede na to, da prav omenjeni program jemljete za izhodišče priprave sprememb, se tam to ne zdi zanemarljivo.
Tudi na podlagi že vzpostavljenega sodelovanja z vami, takoj po nastopu vašega mandata, ko smo pristopili k reševanju problematike študentov neakreditiranih programov, smo pričakovali, da bomo prepoznani kot relevanten sogovornik ter da bo to temelj dobrega odnosa med študentsko organizacijo Slovenije in novo sestavo ministrstva.
Študentska organizacija Slovenije je do sedaj vedno konstruktivno sodelovala pri pripravi zakonodajnih sprememb s področja visokega šolstva oz. terciarnega izobraževanja nasploh. Pri tem nas je vedno v prvi vrsti vodila skrb za kakovost izobraževanja in njegova dostopnost vsem družbenim skupinam. Kot predstavniška organizacija si želimo to možnost ohraniti še naprej, saj verjamemo, da bomo dogovor lažje dosegli, če bomo že v izhodišču poznali stališča drug drugega ter o njih razpravljali.
Zavedamo se, da je nemogoče doseči popolno soglasje in strinjanje vseh visokošolskih partnerjev o vseh zadevah, zagotovo pa se lahko strinjamo o tem, da je potreben dialog in da le ta vodi do dobrih rešitev. Gre za prenovo krovnega visokošolskega zakona, ki se ne odvija »vsako leto«, ampak spremembe pomenijo preoblikovanje sistema za kar nekaj generacij trenutnih in bodočih študentov, zato vas vnovič pozivamo, da predstavnike Študentske organizacije Slovenije vključite v omenjeno delovno skupino. Glede na to, da pa skupina že deluje in je debata o izhodiščih najbrž že tekla, bi želeli na uvodnem sestanku s koordinatorjem skupine predstaviti naša izhodišča in pričakovanja, ki smo jih na takratno ministrstvo naslovili že ob oblikovanju NPVŠ.
V pričakovanju sodelovanja vas lepo pozdravljamo in želimo prijetne praznike, ki so pred nami ter vse dobro v letu 2015!
S spoštovanjem,
Študentska organizacija Slovenije
Žiga Schmidt
predsednik