Začenja se drugi prijavni rok za vpis na višje šole in fakultete

Na višjih šolah in fakultetah se začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 23. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 21. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 22. do 30. septembra. Prosta mesta drugega roka so objavljena na portalu eVŠ.

Na visokošolskih zavodih se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Prijavijo se lahko tudi tisti, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oz. so se iz njega izpisali do vključno 17. avgusta. Podatki o prostih mestih so objavljeni na portalu eVŠ, kjer morajo kandidati tudi oddati prijavo za vpis, in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.

O rezultatih drugega prijavnega roka bodo kandidati obveščeni do 21. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 22. do 30. septembra. Za dodiplomski in enoviti magistrski študij je za prihodnje študijsko leto na univerzah razpisanih 18.790 mest, na katerih je bilo v prvem prijavnem roku oddanih 14.845 prijav za vpis. Omejitev vpisa za slovenske in državljane EU pa ima letos 89 študijskih programov oz. smeri.

Vpis v višje šole

Danes se začenja tudi drugi prijavni rok za vpis na višje šole. V višje strokovno izobraževanje se je v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 prijavilo 2576 kandidatov, pogoje za vpis pa jih je izpolnilo 2060. Od teh je bilo sprejetih 2035, zavrnjenih pa 25. Vpisi v prvi letnik so možni še do ponedeljka, 22. avgusta.

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni do 24. avgusta na spletnih straneh višješolske prijavne službe Šolskega centra Celje in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Slednja bo kandidate do 21. septembra pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.