Z majem ZUPŠ-1 prinaša prve zakonske spremembe

6. aprila so poslanci Državnega zbora Republike Slovenije na končnem branju soglasno potrdili predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), s čimer se je zaključila več kot dvoletna kampanja Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) za sprejem ukrepov za izboljšanje socialnega položaja študentov ter kakovosti izobraževanja.

S 5. majem ZUPŠ-1 prinaša prve zakonske spremembe na več področjih življenja študentov:

– podaljšuje se čas koriščenja subvencionirane študentske prehrane od 7. do 22. ure

– ob koriščenju subvencionirane študentske prehrane lahko študentje izkažejo istovetnost tudi s študentsko izkaznico, ki ima fotografijo

– pri izračunu upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanja plačila vrtca se do višine minimalne plače več ne upoštevajo dohodki iz kadrovskih štipendij in študentskega dela

– z junijskim izplačilom se zviša državna štipendija za 5 %

1. 1. 2023 se zviša državna štipendija za 10 % (glede na april 2022)

1. 1. 2024 se zviša državna štipendija za 20 % (glede na april 2022)

  veljati začne dopolnjena določba o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom

  dodatno leto statusa študenta prejmejo tudi starši mrtvorojenega otroka

–  študentu ne preneha status študenta, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program

– študenti višjih šol obdržijo status do konca študijskega leta, tudi če prej diplomirajo

– veljati začne določba, po kateri država namenja dodatnih 5 milijonov EUR letno za gradnjo in obnovo študentskih domov.

Več o ZUPŠ-1 TUKAJ.