Vzpostavljena je podpora socialnim podjetjem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s sredstvi Evropskega regionalnega sklada podprlo vzpostavitev specializiranega podpornega okolja za socialna podjetja. Odpirle so se nove informativne točke v Kranju, Ljubljani, Kopru in Novi Gorici, medtem ko v Celju, Gornji Radgoni in Slovenj Gradcu te že delujejo. Obenem je Slovenski podjetniški sklad objavilo tudi javni poziv Vavčer za digitalni marketing socialnih podjetij, s katerimi socialna podjetja pomembno podpira v marketinških aktivnostih.

Ministrstvo je v sklopu javnega razpisa za Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja dvema projektoma skupaj namenilo skoraj 418.220 evrov. V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija bo aktivnosti podpornega okolja izvajalo projektno partnerstvo, ki ga vodi Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa bo aktivnosti podpornega okolja v projektnem partnerstvu vodila družba BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Pridruženi partnerji v obeh regijah bodo zagotovili dostop do storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah, tako da bodo storitve prilagojene specifičnim potrebam lokalnih oziroma regionalnih okolij. Več informacij o trenutno delujočih svetovalnih točkah lahko dobite pri vodilnih partnerjih projekta.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. | 03 589 40 82 | razvojna.agencija@rasr.si

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj | 04 28 17 230 | info@bsc-kranj.si

Novim in obstoječim socialnim podjetjem v posamezni kohezijski regiji bodo s podpornim okoljem zagotovljene brezplačne storitve za razvoj in profesionalizacijo. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi promocijo kulture socialnega podjetništva in bo pripomoglo k vzpostavljanju partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva ter družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni. Nujnost oblikovanja specializiranega podpornega okolja za socialna podjetja in ustreznega ekosistema za njihov razvoj je bila izkazana tako v Aplikativni analizi stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, kot tudi v poglobljenem pregledu politik Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Spodbujanje oblikovanja specializiranega ekosistema, ki omogoča razvoj socialne ekonomije in socialnih inovacij pa nenazadnje predvideva tudi nedavno objavljen Akcijski načrt za socialno ekonomijo Evropske komisije.

Slovenski podjetniški sklad je objavil tudi javni poziv za Vavčer za digitalni marketing socialnih podjetij v višini 300.000 evrov, s katerim sofinancira do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša od 500 do 2.500 evrov za posamezno aktivnost oziroma do največ 7.500 evrov na prijavitelja. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj enega zaposlenega, nova spletna stran, mobilna aplikacija, spletna trgovina ali rezervacijska platforma pa ne sme biti izdelana pred 31. januarjem 2022. Vavčer je odprt do 31. marca 2023 oziroma do porabe sredstev.

Hkrati je za socialna podjetja še vedno mogoča prijava na javni poziv Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki omogoča sofinanciranje stroškov usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc.

Vir: www.gov.si