Vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo analitično podlago za pripravo zakona o vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa, ki bo vključevala tudi analizo potreb trga dela po tovrstni shemi. Shema, kot jo poznajo v večini držav članic Evropske unije, delodajalcem omogoča začasno odreditev dela s skrajšanim delovnim časom, z namenom ohranitve delovnih mest in preprečevanja odpuščanja delavcev, ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Ker jih zanima tudi mnenje mladih in mladinskih organizacij, vse mlade vabijo k izpolnitvi ankete. Ta je odprta do 24. oktobra 2022  in je anonimna.