Visokošolska kakovost »na klancu« in samo še navzdol

Ljubljana, 6. januar 2015 – Visokošolski deležniki presenečeni ugotavljamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) brez nas pripravlja spremembe na področju visokošolske zakonodaje. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je 23. 12. 2014 že ministrstvo javno pozvala k obravnavanju študentov kot enakopravnih partnerjev pri pripravi zakonodaje, prav tako pa je iz priprave izključena tudi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), kot tudi nekateri drugi deležniki, ki so prav tako že javno opozorili na nenavadno prakso ministrstva. NAKVIS in ŠOS sta sicer organizaciji, ki si v največji meri prizadevata za kakovost slovenskega visokega šolstva, ki pa ministrici dr. Setnikar Cankar očitno ni prioriteta.
Na NAKVIS in ŠOS si s svojimi pobudami in delovanjem že vrsto let prizadevamo za dvig kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru, ob tem pa se srečujemo s številnimi preprekami, ki so pogosto odraz nizke kulture kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru, kot tudi pomanjkljivo definirane kakovosti v sami visokošolki zakonodaji. Da pa je nizka kultura kakovosti, kot tudi dialoga očitno sprejemljiva razočarani ugotavljamo tudi iz delovanja ministrice na MIZŠ, dr. Setnikar Cankar.
Spomnimo, da je ob začetku svojega mandata ministrica dr. Setnikar Cankar naletela na problem študentov, vpisanih na ne-akreditirane programe oz. celo diplomantov na takih programih. Situacijo je – sklepamo, da po predlogu vpletenih univerz – želela »enostavno rešiti« kar tako, da bi drastično posegla v sistem kakovosti in pristojnosti NAKVIS, ki deluje kot neodvisna agencija in vključuje vse deležnike. S predlogom, ki bi posledično vodil v upad kakovosti se seveda tako na NAKVIS kot ŠOS nismo mogli strinjati in smo mu nasprotovali, kar je končno privedlo do predloga, ki sicer ni sistemski, je pa rešil situacijo teh konkretnih študentov na omenjenih programih. A očitno sta si NAKVIS in ŠOS s svojo proaktivnostjo in podanimi predlogi nakopala zamero ministrice, ki nas v pogovore, ki so sledili, ni vključila.
Da pa ministrica ne da veliko na kakovost priča tudi dejstvo, da se v času obiska predstavnikov ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education, ki so ocenjevali NAKVIS po kriterijih za priključitev tej ugledni mednarodni mreži, ni udeležila intervjujev, kot je to v navadi po drugih državah, z NAKVIS pa je ob tovrstnih obiskih dobro sodeloval tudi njen predhodnik, minister dr. Pikalo.
Žiga Schmidt (predsednik ŠOS): »Študentska organizacija Slovenije je do sedaj vedno konstruktivno sodelovala pri pripravi zakonodajnih sprememb s področja visokega šolstva oz. terciarnega izobraževanja nasploh. Pri tem nas je vedno v prvi vrsti vodila skrb za kakovost izobraževanja in njegova dostopnost vsem družbenim skupinam. Zavedamo se, da je nemogoče doseči popolno soglasje in strinjanje vseh visokošolskih partnerjev o vseh zadevah, zagotovo pa se lahko strinjamo o tem, da je potreben dialog in da le ta vodi do dobrih rešitev.«