Razglas volitev za redne volitve v ŠZ ŠO Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana

URA OBJAVE: 19.35

Na podlagi 38. Člena Študentske ustave (ŠU- 3)  in 2. odstavka 17. člena Pravilnika o ustanavljanju novih OO ŠOS, NK ŠOS izdaja razglas volitev za redne volitve ŠZ Študentske organizacije Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana:

RAZGLAS VOLITEV