Vabilo na javni posvet o razvojnih izzivih Slovenije

Študentska organizacija Slovenije vabi na javni posvet »Draginja, energetska kriza in prekarnost«, ki bo potekal v sredo, 12. oktobra 2022, med 10.00 in 15.00 v Lila dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Javni posvet naslavlja tri ključne teme s katerimi se državljani soočamo to jesen: s posledicami inflacije in rasti cen, z zagotavljanjem nujnih energentov in začetkom urejanja prekarnega dela.

Uvodni nagovor bo ob 10:00 uri podal predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, ki bo osvetlil, kako se vlada srečuje in sooča z danimi področji. Uvodu bodo sledile tri okrogle mize.

Od 11.00 do 12.00 Prva okrogla miza z naslovom: »Kako preživeti jesen? – Draginja in ukrepi zoper njo«, bo potekala v organizaciji Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Gostje bodo: Matjaž Han, minister za gospodarstvo Republike Slovenije ter predstavniki stroke in civilne družbe. Sodelujoči bodo spregovorili o ukrepih države za blaženje draginje.

Od 12.15 do 13.15 Druga okrogla miza z naslovom »Prekinitev dobave energentov, energetska kriza in zanesljivost oskrbe z elektriko«, bo potekala v organizaciji Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Gostje bodo: mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo  Republike Slovenije ter predstavniki stroke in gospodarstva. Glavna tema okrogle mizo bo oskrba in cena električne energije.

Od 13.30 do 14.30 Tretja okrogla miza z naslovom »Prekarnost, kriza in razpad trga dela«, bo potekala v organizaciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Povabljeni gostje so: Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, predsednica ŠOS Marike Grubar ter predstavniki stroke in drugih nevladnih organizacij. Spregovorili bodo o vprašanju konkretnih ukrepov za odpravo prekarnosti.

Po zaključku zadnje okrogle mize, bodo med 14:30 – 15:00 ključni poslušalci povzeli diskusije in podali izhodišča za nadaljevanje dialoga o problematiziranih družbenih izzivih državljanov Slovenije.

Dogodek je pomemben tako za predstavnike vlade in zastopnike ekonomsko-socialnega dialoga kot tudi za študente in predstavnike univerze. Javni posvet bo potekal v živo. Prijavo na celoten dogodek ali posamezne okrogle mize najdete na tej povezavi.