Vabilo k sodelovanju Društva za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo vabi k sodelovanju prostovoljke in prostovoljce, ki bi sodelovali pri programu Pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja.

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in  humanitarna  organizacija, ki v skladu s svojimi cilji, deluje v smeri pomoči in povečevanja varnosti oseb, ki imajo izkušnjo z nasiljem.

Vabljeni vsi in vse, ki ste starejši od 18 let, imate končano srednjo šolo, ste pripravljeni_e opraviti usposabljanje (najmanj 7 od 8 srečanj), boste lahko opravljali prostovoljno delo vsaj do konca junija 2024, se boste redno udeleževali intervizijskih srečanj s koordinatorko ter poročali o svojem prostovoljnem delu, želite aktivno delovati v smeri zmanjševanja nasilja in posledic nasilja.

Prostovoljno delo poteka v obliki druženj z otrokom, skozi celo šolsko leto, enkrat tedensko, v Ljubljani z okolico in Obalno-kraški regiji. Pred pričetkom dela je potrebno zaključiti Uvodno usposabljanje za prostovoljce in prostovoljke Društva za nenasilno komunikacijo. Usposabljanje poteka v Ljubljani, na Vojkovi 1 in v Kopru na Vojkovem nabrežju 10. Z usposabljanjem pričnejo 9. 10. ob 17.00 v Ljubljani in 16. 10. ob16.30 v Kopru.

Prijave za uvodno usposabljanje v Ljubljani zbirajo do 5. 10. 2023 na e-naslovu andreja.susnik@guest.arnes.si ali telefonu 030 486 211.
Prijave za uvodno usposabljanje v Kopru zbirajo do zapolnitve prostih mest na e-naslovu dnk.koper@siol.net ali telefonu 031 546 098.