Univerza na Primorskem zaposluje diplomante

Univerza na Primorskem vzpostavlja novo Alumni pisarno, kjer bo zaposlila 6 svojih diplomantov v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, do 30.6. 2025, za polni delovni čas. Alumni pisarna bo zagotavljala interdisciplinarno sodelovanje med diplomanti različnih študijskih področij in okoljem.

Alumni pisarna bo osrednja točka sodelovanja Univerze z okoljem, pri tem pa bo sodelovala tudi z drugimi službami in centri univerze. Vsebinsko bo delo raznoliko in kreativno. Pisarna bo skrbela za večjo vpetost in sodelovanje univerze (npr. za organizacijo družabnih, strokovnih in drugih dogodkov) tako z organizacijami, kot z diplomanti. Skrbela bo za aktualen razvoj študijskih programov in odgovorno poslovanje univerze.

Obenem bo Alumni pisarna stična točka za nove projekte univerze, ki bodo vplivali na univerzitetni razvoj v mednarodnem in nacionalnem okolju. Medtem ko si je UP že ustvarila renome inovativne in mednarodno vpete srednje velike univerze, sama še vedno vidi dodatne možnosti razvoja v njenem:

  • trajnostnem delovanju (skladno s cilji trajnostnega razvoja),
  • odgovornem sodelovanju z okoljem (odprta znanost, usmerjanje razvoja, pridobivanje projektov),
  • tehnološkem razvoju (prenos praks, intelektualna zaščita) in
  • razvoju donatorstva po zgledu zahodnih univerz.

Iščejo zelo raznolike profile, diplomante Univerze na Primorskem, ki bodo snovali nove oblike aktivnosti za naše alumne in širše. Pozicije so odprte tudi za kandidate iz drugih držav. Delovni jezik bo angleščina.

Več informacij lahko najete na spletni strani univerze.