“Tudi ti brez skrbi”: ob 8. marcu ŠOS in DOS za menstrualno svobodo 

Ljubljana, 8. marec 2023 – Ob mednarodnem dnevu žena Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Dijaška organizacija Slovenije (DOS) z enkratno akcijo zagotovitve brezplačnih menstrualnih pripomočkov v srednjih šolah in na fakultetah Vlado Republike Slovenije (Vlado RS) pozivata, da zagotovi sistemski vir financiranja za zagotavljanje brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov na šolskih sanitarijah in drugih javnih prostorih.

 

1.avgusta 2022 sta ŠOS in DOS na Vlado RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter takratno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovili Poziv k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov na šolskih sanitarijah in v drugih javnih objektih. S strani naslovnikov so takoj prejeli pozitiven odziv, a brez zagotovila, na kakšen način in kdaj bodo k reševanju pristopili.

Ker premikov s strani pristojnih ministrstev ni, sta se dijaška in študentska organizacija odločili, da ob 8. marcu pokažeta, da je rešitev preprosta in z nekaj politične volje možna.

Tako bodo študentkam (univerz v Ljubljani Mariboru in na Primorskem) ter dijakinjam srednjih šol in gimnazij na voljo kvalitetni in brezplačni menstrualni pripomočki, s čimer skušajo v projekt zajeti čim večji del populacije. Pripomočke so po škatlicah razdelili v toaletne prostore po izobraževalnih ustanovah, kjer bodo na voljo dijakinjam in študentkam danes, 8. 3. 2023, oziroma do porabe zalog.

V sodelovanju s podjetjem Tosama ter ob pomoči študentskih organizacij univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, Zveze ŠKIS in DOS bo tako ŠOS dijakinjam in študentkam na preko 100 srednjih in višjih šolah ter okoli 60 fakultetah zagotovil 147.160 vložkov in 5.000 tamponov.

Na ta način želijo dijakinje in študentke ozavestiti o pomenu izbire kvalitetnih mensturalnih pripomočkov; zagotoviti brezplačne, kvalitetne (bombažne) menstrualne pripomočke za študentke in dijakinje ter Vlado RS spodbuditi k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih pripomočkov v sekundarnem in terciarnem izobraževanju.

 

Marike Grubar, predsednica ŠOS: ‘’Menstruacija ni izbira in lahko, brez dostopnih kakovostnih menstrualnih pripomočkov, pri dekletih pusti tudi velik psihološki in družbeni pečat. Tako, kot lahko pričakujemo v toaletnih prostorih brezplačno milo in toaletni papir, bi morali biti dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Ker ne gre le za socialni vidik (naslavljanje vprašanja menstrualne revščine) temveč tudi za vprašanje osebnega dostojanstva in javnega zdravja, morajo biti higienski pripomočki brezplačni in splošno dostopni. Čas je, da na tem področju kot družba napredujemo in da Slovenija predstavlja zgled drugim državam.’’