Tudi študentje in dijaki bodo prejeli covidni dodatek

Ljubljana, 23. junij 2022 – Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, pristojen za koordinacijo delovanja Uprave za zaščito in reševanje, Rudi Medved, se je danes sestal s predstavniki dijakov in študentov glede problematike izplačevanja covidnih dodatkov.

Po 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč pripada tako imenovani covidni dodatek. Kljub temu ga dijaki in študentje, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju tovrstnih nalog pomoči, niso prejeli oziroma so ga prejeli le dijaki in študenti, ki so delo opravljali prostovoljno. Zato se je s predstavniki dijakov in študentov danes v prostorih ministrstva sestal državni sekretar, pristojen za koordinacijo delovanja Uprave za zaščito in reševanje, Rudi Medved.

Kot je pojasnil državni sekretar Rudi Medved, smo v Sloveniji od začetka covidne krize izplačali za približno milijardo evrov različnih covidnih dodatkov. Zalomilo se je pri dijakih in študentih, ki so z aktivnim delom prispevali pomemben delež pri soočanju s covidom. Država se jim je želela oddolžiti in je z navedenim zakonom določila, da imajo dijaki in študenti pravico do dodatka za delo v nevarnih razmerah. Gre za dijake in študente, ki so delali v zdravstvenih in socialnih zavodih prek študentskega servisa, pa tudi pri zasebnikih, ki so izvajali mobilno testiranje in cepljenje. Državni sekretar Medved je dejal, da se je zalomilo pri izpeljavi zakona, kdo je do izplačila dodatka upravičen. »Na Ministrstvu za obrambo smo se s tem problemom soočili potem, ko je bilo Upravi za zaščito in reševanje naloženo, naj izvede izplačila covidnih dodatkov za dijake in študente. Zakon je popolnoma jasen. Zelo natančno pove, da so to vsi dijaki in študentje, ki so delali v teh tveganih razmerah, ne glede na to ali so za to dobili plačilo, ali so bili prostovoljci.« Zato je vodstvo ministrstva razveljavilo sklep z dne 21. 2. 2022 in določilo, ki je dijake in študente delilo na upravičene in neupravičene, izločilo. Uprava za zaščito in reševanje mora popraviti navodilo, po katerem bodo vsi dijaki in študenti, ki so opravljali delo v tveganih razmerah, upravičeni do izplačila navedenega dodatka za preteklo obdobje.

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je izrazila zadovoljstvo, da so našli ustreznega sogovornika. »Problematiko smo zaznali že pred nekaj meseci, a si nismo predstavljali, da gre za tako velike razsežnosti« je dejala in dodala, da se je na njihov poziv o vzpostavitvi evidence takoj odzvalo tisoč študentov. »Zelo veseli smo, da problematike ni bilo potrebno reševati po sodni poti, na kar pa smo bili, zaradi zaščite pravic študentov in dijakov, tudi pripravljeni.«, je povedala. Dodala je še, da naj se vsi dijaki in študenti, ki niso prejeli dodatka, obrnejo na Študentsko organizacijo Slovenije.

»Tudi dijaki so med covidno krizo izkazali nesebično pomoč. Delali so v različnih ustanovah, kritični infrastrukturi, javnih zavodih, cepilnih točkah in točkah za testiranje«, je dejal predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich. Povedal je, da so na današnjem sestanku dosegli dogovor, kako bodo na pošten način izplačali dodatke vsem dijakom in študentom, do katerih so z zakonom jasno upravičeni. A to je začetek poti. Apelirajo na Ministrstvo za obrambo, Upravo za zaščito in reševanje ter na delodajalce in študentske servise, da pomagajo identificirati vse upravičence.

Brez dodatka za izpostavljenost nevarnosti in za posebne obremenitve je po oceni študentske in dijaške organizacije ostalo več kot 3.000 dijakov in študentov. Ti naj bi dodatek prejeli po vzpostavitvi ustreznih evidenc oziroma predvidoma do konca letošnjega leta. Dodatek za osemurni delovnik sicer znaša 30 evrov na dan, skupaj pa naj bi ga po grobi oceni izplačali za približno milijon evrov.