Testiranje dijakov in študentov pri delodajalcih za opravljanje študentskega dela

Na ŠOS so se obrnili študenti in delodajalci glede izvajanja pogojev PCT za dijake in študente, ki opravljajo študentsko delo v dejavnostih, v katerih morajo zaposleni izpolnjevati pogoj PCT. V nadaljevanju podajamo informacije, skladne s trenutno veljavnim odlokom Vlade RS ter razlagami pristojnega Ministrstva za zdravje.

Na podlagi veljavnega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, morajo vse osebe (torej ne le zaposleni), ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, izpolnjevati pogoj PCT. Sam odlok natančneje določa 20 področij dejavnosti, v katerih je zahtevan pogoj PCT za osebe, ki tam delo opravljajo, in velja tudi za dijake in študente, ki tam opravljajo študentsko delo.

Pri tem je ključno, da je delodajalec odgovoren, da zagotovi varno delovno okolje. Zato mora, enako kot zaposlenim, omogočiti testiranja tudi študentom (v kolikor ti ne izpolnjujejo pogoja P ali C).

Ker pa, skladno z istim odlokom, v tej fazi epidemije dijakom in študentom brezplačno pripada 5 testov za samotestiranje mesečno, lahko opcijsko dijaki in študenti uporabijo te teste (čeprav so ti prednostno namenjeni za izvajanje študijskih obveznosti) pri izvajanju testiranja. Mora pa biti, za to, da so ta testiranja veljavna za opravljanje študentskega dela, testiranje izvedeno skladno z odlokom; pod nadzorom delodajalca.