SZJ: Študenti imamo dovolj!

Ljubljana, 16. december 2020 – Študentsko predsedstvo ŠOS je danes sprejelo odločitev o začetku aktivnosti, s katerimi opozarjamo na ignoranco Vlade RS do mladih pri sprejemanju ukrepov za lajšanje posledic epidemije COVID-19.

Ukrepi, ki jih Vlada RS sprejema za zajezitev negativnih posledic epidemije COVID-19, ignorirajo celotno družbeno skupino mladih. Tisto skupino, ki jo politiki tako radi pokroviteljsko naslavljajo, ne le pred volitvami. Da na mladih svet stoji pa ne bi vedeli, če pregovor ne bi obstajal. Ukrepi, sprejeti za mlade so ukrepi v korist lastnikom zasebnih visokošolskih zavodov, ne študentom, ki tam za svoj študij plačujejo šolnino; v korist zasebnim zdravstvenim ustanovam, ne dijakom in študentom, ki v njih delajo brezplačno ali za minimalno urno postavko; v korist lastnikom stanovanj, ne mladim, ki morajo plačevati najemnino, v njih pa ne morejo bivati; v korist delodajalcem, ki študentsko delovno silo brez nadomestila zaradi okužbe na delovnem mestu izrabljajo v korist lastnega zaslužka; v korist državnemu proračunu, ki stroške omejitev gibanja, prehrane, bivanja itd. prenaša na mlade in njihove družine.

ŠOS je v času od razglasitve epidemije marca letos vladi in Državnemu zboru RS v sprejem predlagal 39 ukrepov, ki bi študentom in njihovim družinam olajšal čas epidemije. S strani pristojnih ministrstev smo le redko prejeli odziv; ta je bil praviloma negativen. Med drugim ni bilo uveljavljeno nadomestilo za izpad dohodkov iz študentskega dela, dodatek za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 bolniki, stroški plačevanja najemnin za stanovanja, ki jih mladi ne smemo koristiti, ostajajo na naših plečih … Za študente sta bila tako sprejeta le dva konkretna predloga ŠOS s finančnimi posledicami: enkratni dodatek, za katerega je bilo namenjenih cca. 7 milijonov EUR, ter podaljšanje subvencionirane študentske prehrane poleti, za kar je bilo namenjenih 173.000 EUR. Na drugi strani smo študenti izgubili več (neposredno v korist proračuna Republike Slovenije), kot dobili. Samo zaradi onemogočenega izvajanja subvencionirane študentske prehrane je država privarčevala slabih 5, na račun zmanjšanja financiranja študentskih organizacij pa še dodatna 2 milijona EUR. Študentom ta vlada tako ni namenila praktično nič.

Smo pa študenti v letu 2020 izgubili velik del prihodkov iz študentskega dela. Obseg opravljenega študentskega dela se je v letu 2020 znižal za okoli 30 %, s čimer se je bruto prihodek dijakom in študentom zmanjšal za 75 milijonov EUR. Glede na to, da so od študentskega dela najbolj odvisni študenti z visokimi stroški študija (izredni in tuji študenti, študenti, ki imajo visoke stroške najemnin in študenti, ki preživljajo lastno družino), je vsak tretji študent soočen s tveganjem, da bo študij moral prekiniti.

Ob tem se sprejemajo ukrepi za ciljne skupine, ki imajo v Vladi RS očitno močnejše zastopnike. Namenja se temeljni mesečni dohodek za samostojne podjetnike v višini 1.100 EUR na mesec za oktober, november in december 2020. Temeljni dohodek za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 700 EUR na mesec. Temeljni dohodek za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša 940 EUR na mesec. Temeljni dohodek za verske uslužbence znaša 700 EUR na mesec za oktober, november in december 2020. Ta znesek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Drugič v tem letu so do izrednega dodatka upravičeni tudi upokojenci.

Ne glede na vse, ukrepe, ki so namenjeni blaženju posledic ukrepov za omejevanje širjenja epidemije in boja proti COVID-19 in ki so namenjeni vsem ciljnim skupinam, na ŠOS podpiramo. Od države, kot skupnosti državljanov je nenazadnje tudi pričakovati, da poskrbi za vse prebivalce. Še posebej podpiramo zagotavljanje dostojnih pokojnin, kar je potrebno rešiti sistemsko, in ne z enkratnimi pomočmi. Vendar pa ob tem, da ukrepi študentom, tako kot ostalim družbenim skupinam (nenazadnje tudi upokojencem z uveljavitvijo obveznega upokojevanja), onemogočajo opravljanje dela in zagotavljanja lastnega prihodka, je nesprejemljivo, da s podobnimi ukrepi država mladim ne pomaga.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Študentske organizacije na podlagi skupne odločitve pričenjamo z izvajanjem pritiska na Vlado RS. Glede na to, da dobronamerno sporočanje in pozivanje odgovornih k sprejemu potrebnih ukrepov ni prineslo rezultatov, bomo z današnjim dnem pričeli z izvajanjem protestnih aktivnosti, s ciljem, da vlada prične reševati državo in njene državljane, ne pa lastnih frustracij. Tako napovedujemo vložitev lastnega predloga zakona za urejanje položaja mladih in študentov, ne izključujemo pa tudi izvedbe stavke. Današnja mladina noče postati zavržena generacija, zato se bomo skupaj s partnerji in vsemi mladimi aktivirali. Trenutni predsednik države g. Pahor je leta 2010, kot predsednik vlade, študentom povedal, da s svojo plačo preko 3.000 evrov ne more preživeti meseca, zato ga danes sprašujem: kako naj študent preživi deset mesecev s 150 evri?”