SZJ: Predstavniki študentov pred Državni zbor postavili novoletno jelko

Ljubljana, 28. december 2020 – Predstavniki študentov so danes, pred sejo Odbora za finance, postavili novoletno jelko z željami študentov za prihajajoče leto.

Odbor za finance Državnega zbora danes obravnava predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7). Vlada RS je v predlogu zakona zopet namenila enkratno denarno pomoč slovenskim študentom, ki študirajo v Republiki Sloveniji v višini 150 EUR, kljub temu, da študentske organizacije opozarjajo, da enkratna pomoč socialnega položaja študentov, ki je bil šibek že pred epidemijo, sedaj pa se je še poslabšal, ne bo rešila.

Novoletno jelko so študenti ‘okrasili’ s položnicami, ki jih študenti morajo plačati, kljub temu, da štipendije že zdavnaj ne zadoščajo za kritje življenjskih stroškov študenta, do študentskega dela v času epidemije pa je težko priti. V letu 2020 je študentsko delo opravljalo kar 15 % manj dijakov in študentov, njihov skupni prihodek pa se je zmanjšal za več kot 20 %.

Študenti tako opozarjajo, da enkratna denarna pomoč ne bo zadostovala za plačilo šolnin, plačila najemnin za bivanje pri zasebnikih, kljub temu, da v študijskih središčih ne bivajo, nakupa računalniške opreme za spremljanje študija na daljavo, … 

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Študenti opozarjamo vlado in poslance Državnega zbora, da se prihajajočega leta težko veselimo. Enkratna denarna pomoč je seveda dobrodošla, vendar pa gre v primerjavi s stroški in izpadom dohodka študentov v letu 2020 za drobtinice. Poslancem Odbora za finance sporočamo, da imajo na mizah božična darila za mlade: amandmaje predlogu zakona, ki jih je predlagala Študentska organizacija Slovenije. Na njih je, ali jih bodo mladim namenili.”