Svetovni dan študentov

Ljubljana, 17. 11. 2022 – Ob svetovnem dnevu študentov študentom želimo uspešen študij, pa tudi čim večjo aktivnost, v študentskih ali drugih organizacijah. Povod za obeležitev so sicer tragični dogodki, ki so se zgodili 17. novembra 1939, ko so nacisti zavzeli študentske domove Univerze v Pragi. Več kot 1200 študentov so deportirali v koncentracijska taborišča, devet so jih ubili na sami univerzi, univerzo pa zaprli in jo namenili v uporabo nemškim okupacijskim silam. Tudi v naslednjih desetletjih se je na ta dan zgodilo več dogodkov, ko so študenti želeli opozoriti na krivice.

Svetovni dan študentov je tako postal simbol študentskih prizadevanj za spremembe in lepšo prihodnost. V Sloveniji lahko ob tej priložnosti obeležimo letošnje sprejetje Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki ga je pripravila in zanj lobirala ŠOS. Dosežen je bil dvig državnih štipendij, subvencij za študentsko prehrano, ukinjeni so bili vpisni stroški za študij. Ob vse večji draginji gre za zelo pomembne ukrepe, ki študentom olajšujejo in sploh omogočajo študij.

Ob tem državo pozivamo k krepitvi politik na področju zdravja, še natančneje duševnega zdravja. Epidemija COVID-19 je razgalila dolgo zanemarjano področje, saj raziskave kažejo, da so študenti najbolj ogrožena skupina prebivalstva z vidika kakovosti duševnega zdravja; največji delež populacije tu kaže znake anksioznosti in depresije ter razmišlja o samomoru. Programi za izvajanje podpore so podhranjeni; kjer ti sploh obstajajo. Zato je potrebno okrepiti politike na tem področju, ob tem pa ponovno razmisliti o uvedbi zdravstvenih domov za študente v Mariboru in v Slovenski Istri (ki sta študijski središči), po zgledu Ljubljane. Kar nekaj študentov se sooča tudi z izpadom iz zdravstvenega zavarovanja tudi pred 26. letom, zato je potrebno za vse študente zagotoviti brezplačno zdravstveno zavarovanje.

Ključna težava študentov v Sloveniji pa sicer ostaja bivanjska problematika. Premalo postelj v študentskih domovih in posledično dragi najemi na trgu močno obremenjujejo študentski proračun. Ne čudi, da kar polovica študentov med študijem biva s starši oz. družino, saj je to tudi za tiste mlade, ki bi si v času študija želeli osamosvojitve od staršev, izjemno težko. Kar tretjina študentov tako najema posteljo na trgu, v povprečju pa zanjo plačujejo preko 250 EUR mesečno, kar znaša skoraj polovico celotnega povprečnega mesečnega proračuna študenta. Zato pristojno ministrstvo ponovno pozivamo, da z zagotovljenimi dodatnimi 5.000.000 EUR letno za gradnjo in obnovo študentskih domov iz ZUPŠ-1 študentom omogoči subvencionirano bivanje v javnih študentskih domovih.