Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pozdravlja novo Vlado Republike Slovenije in upa na konstruktivno sodelovanje v dobro mladih

Ljubljana, 4. marec 2020 – V torek, 25. februarja 2020, so predstavniki Slovenske demokratske stranke (SDS), Stranke modernega centra (SMC), Nove Slovenije – Krščanskih demokratov (NSi) in Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) potrdili Koalicijsko pogodbo o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije (2020 – 2022), poslanci Državnega zbora pa so 3. marca 2020 na mesto Predsednika Vlade (PV) Republike Slovenije (RS) izvolili Janeza Janšo.

Koalicijska pogodba v devetih poglavjih opredeljuje ukrepe na različnih področjih, s katerimi koalicija želi delovati za blaginjo Slovenije. Nekateri ukrepi so navedeni bolj konkretno, nekateri bolj ohlapno, zato se na ŠOS glede vseh, kot reprezentativna organizacija slovenskih študentov, ne moremo opredeliti.

Vsekakor lahko pozdravimo velik del ukrepov, ki so v Koalicijski pogodbi navedeni. Na področju Mladih, družine, pokojnin, socialnih zadev pozdravljamo predlagane ukrepe na področju stanovanjske politike; izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter seveda napoved različnih ukrepov za izboljšanje položaja mladih družin (otroški dodatki) in upokojencev. Na področju urejanja državnih štipendij je predviden ukrep zelo ohlapno opisan, zato si želimo, da bi v sodelovanju s pristojnim ministrstvom skupaj začrtali konkretne rešitve, saj ima ŠOS na tem področju tudi konkretne predloge (več o tem v nadaljevanju).

Na področju izobraževanja so predlagani ukrepi pričakovani, vendar prav tako ohlapno zapisani. Tudi tu pričakujemo, da bo ŠOS, kot krovna študentska organizacija, sodelovala pri pripravi konkretnih zakonskih rešitev, ki bodo v korist študentov, predvsem pa v korist kakovosti slovenskega visokega šolstva. Tako med drugim podpiramo tudi izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom, vendar na način, ki ne bo oškodoval javnih sredstev.

Jasno in aktivno pa bomo odrekli podporo predlogu uvedbe obveznega naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka. Za takšen predlog po našem mnenju ni niti strokovne podlage, niti podpore javnosti, še posebej med mladimi. Študenti smo bili zgodovinsko v prvih vrstah boja za pacifizem in miroljubno reševanje konfliktov ter nasprotovanja vojaškim konfliktom; na tem trdnem stališču ostajamo tudi danes in ga bomo zagovarjali tudi v prihodnje.

Pri pripravi zakonskih predlogov, ki so zapisani v Koalicijski pogodbi, pa na ŠOS želimo pristopiti konkretno in proaktivno. ŠOS je že ob mednarodnem dnevu študentov, 15. novembra 2019 najavil pripravo zakonskih predlogov ukrepov, ki bi izboljšali socialni položaj dijakov in študentov. Predloge smo v zakonodajni postopek želeli vložiti preko državljanske pobude kot novelo Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ker pa je v tem času z delom pričela nova Vlada RS, menimo, da je pravilno, da ministrom in poslancem nove koalicije damo novo priložnost za pregled in usklajevanje predlaganih ukrepov.

Z veseljem lahko ugotovimo, da so nekateri ukrepi že predvideni v koalicijski pogodbi, zaradi česar menimo, da bo usklajevanje hitro in konstruktivno, predvsem pa v korist slovenskih študentov, njihovih družin in kakovosti slovenskega višješolskega in visokošolskega sistema.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Novemu Predsedniku Vlade Republike Slovenije, g. Janezu Janši želimo vse dobro in veliko uspehov pri vodenju Vlade Republike Slovenije. Tako Predsedniku Vlade kot ministrom v nastajajoči Vladi RS pa pošiljamo poziv za skupno konstruktivno sodelovanje v dobro mladih in celotne slovenske družbe. Menim, da je podpisana Koalicijska pogodba dobra podlaga za sprejem konkretnih ukrepov, ki bodo izboljšali stanje v slovenski družbi.