Študentska organizacija Slovenije se pridružuje podpori »Shoda za znanost« in poziva študente, da se ga v čim večjem številu udeležijo

Ljubljana, 18. april 2017 – Jutri bo v Ljubljani potekal Shod za znanost, prvi tovrstni protestni shod znanstvenikov pri nas, ki sicer sledi globalnemu protestu »March for Science«. Znanstveniki posameznih držav s shodom opozarjajo na degradacijo znanosti, ki se kaže skozi odnos politike in oblasti – kot onemogočanje znanstvenega dela in tudi skozi nezadostno financiranje tega dela iz javnih sredstev. Ravno pomanjkanje sredstev za znanost je k protestu spodbudilo tudi slovenske znanstvenike, ki ji v prizadevanjih za povečanje javnega financiranja znanstveno-raziskovalnega dela podpiramo tudi na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS). Ob tem še posebej opozarjamo na nestabilno in negotovo financiranje študija in prvih zaposlitev mladih znanstvenikov, ki se s težavami soočajo že na začetku svoje samostojne raziskovalne poti. To pogosto odvrne najboljše, ali pa jih po drugi strani spodbudi, da priložnosti poiščejo v tujini.
Na ŠOS želimo ob shodu še posebej opozoriti na položaj mladih znanstvenikov in tistih, ki se na znanstveno pot šele podajajo. Negotove razmere in upad financiranja marsikoga odvračajo od študijskega in raziskovalnega dela na doktorski stopnji, nekateri med najbolj nadarjenimi pa – zaradi slabih razmer in tudi napovedi za prihodnost – odhajajo v tujino. Naša znanost tako zaradi slabih političnih odločitev izgublja največji potencial, s tem pa dolgoročno tudi naša država in širša družba.
Neustrezno javno financiranje znanstveno-raziskovalnega dela povzroča nepopravljivo škodo znanosti, pri čemer so še posebej prizadete temeljne raziskave. Projektno financiranje je nestabilno, prav tako pa za raziskovalce pomeni tudi stalni strah pred izgubo sredstev. Znanost ne more in ne sme biti prekarno delo. Prav tako ne smemo dopustiti, da se znanost podreja izključno zahtevam trga, saj po svoji naravi ni tista, ki se prilagaja in sledi, ampak tista, ki ustvarja novo znanje in je gonilo napredka. Za neodvisnost znanstveno-raziskovalnega dela in razvoj temeljne znanosti pa mora biti ta tudi ustrezno, stabilno in dolgoročno finančno podprta.
Brez dobrega znanstveno-raziskovalnega dela tudi ni dobrega pedagoškega procesa. ŠOS si kot stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in študentk v osrednjem poslanstvu v pomembnem delu prizadeva za kakovost študija in študijskega procesa, kjer igra povezava med znanstvenim in pedagoškim delom pomemben del. Prav tako mora biti študentom omogočeno vključevanje v znanstveno-raziskovalno delo na vseh stopnjah študija, vsekakor pa mora biti znanstveno delo osrednji del doktorskega izobraževanja.
Raziskovanja ne vidimo samo kot komplement pedagoškemu delu študija, temveč kot konstitutiven del univerze oziroma visokega šolstva, ki pomembno vpliva na kakovost študija. Ker se zavedamo prepotrebnih sprememb na področju spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru, pri čemer je pogosto (neupravičeno) pozabljeno na kakovost podiplomskega študija, si prizadevamo za celovito izboljšanje razmer v slovenskem znanstvenem prostoru.
Ob jutrišnjem shodu vnovič opozarjamo na negotove razmere, s katerimi se soočajo doktorski kandidati, torej najodličnejši študenti in prihodnji znanstveniki, raziskovalci. Negotovo financiranje doktorskega študija in s tem povezanega raziskovalnega dela kandidatov marsikoga odvrne od izobraževanja, s čimer izgubljamo nenadomestljiv potencial. Prav tako pa je pogosto negotova prihodnost mladih, ki jim sicer uspe pridobiti sofinanciranje v okviru različnih shem, a jih po izteku študija čaka negotova prihodnost, saj za mlade doktorje na univerzi pogosto ni (dovolj) prostora, določene smeri se še dodatno zapirajo zaradi strahu pred izgubo financiranja za že obstoječe zaposlene, za gospodarstvo pa so pogosto preveč kvalificirani in jih ni sposobno absorbirati ali pa ustrezno nagrajevati za njihov prispevek k razvoju.
Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »Shod za znanost na ŠOS vidimo kot shod za jutri, saj znanost in naša skrb zanjo definira našo skupno prihodnost. Ker nas mlade še kako skrbi za čas in svet, ki prihaja, se shodu tudi pridružujemo in na protest vabimo tudi študente. Vse pozivamo k mirni udeležbi na shodu in spoštovanju programa in navodil organizatorjev.«