Študentska organizacija Slovenije predstavila evidenco delovnih izkušenj – EDI

Ljubljana, 10. februar 2020 – V prostorih Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je danes potekala novinarska konferenca, katere glavni cilj je bil predstavitev enotne evidence študentskega dela, s pomočjo katere lahko od danes naprej mladi z javnoveljavno listino dokazujejo izkušnje in kompetence, pridobljene s študentskim delom.

Študentska organizacija Slovenije je od leta 2014 gradila sistem evidence delovnih izkušenj, za katerega je skupno namenila 295 tisoč evrov, od tega je bil prispevek ŠOS znašal cca. 160 tisoč evrov. Ob tem pa je bilo dodatno pridobljenih 133 tisoč evrov evropskih sredstev s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).

Portal, do katerega lahko mladi dostopajo preko povezave www.e-di.si, dijakom in študentom omogoča pregled do sedaj opravljenega študentskega dela ter pridobljenih kompetenc.

V bazi evidence delovnih izkušenj se tako zbirajo podatki o obračunanih napotnicah študentskega dela, ki jih posredujejo študentski servisi. Ti podatke pošiljajo praviloma enkrat mesečno in sicer za delo, ki je bilo obračunano v preteklem mesecu. V bazi se prav tako zbirajo osebni podatki iz Centralnega registra prebivalstva, pričakuje  pa se tudi povezovanje z evidencami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Tem podatkom so dodani tudi kvalitativni podatki o kompetencah, pridobljenih s študentskim delom. Slednje so določene na podlagi izvirne raziskave, opravljene v letu 2015, in klasifikacije ESCO (tj. Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev), s čimer je omogočena tudi mednarodna primerjava.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: »Študentsko delo je najpomembnejši socialni korektiv in obenem najpogostejši način povezovanja izobraževanja in trga dela. Mladi na ta način pridobijo delovne izkušnje in kompetence, ki jih kasneje uporabljajo pri iskanju prve zaposlitve. Prav tako pa je pomembno tudi preprečevanje zlorab ter opolnomočenje Inšpektorata RS za delo in Finančne uprave RS pri nadzoru nad panogo študentskega dela. Zaradi vsega naštetega smo veseli, da lahko tudi ŠOS z vzpostavitvijo evidence študentskega dela aktivno pripomore pri naslavljanju vseh omenjenih tematik.«