Študentska organizacija Slovenije podpira študente pri nenasilni politični participaciji

Ljubljana, 15. april 2024 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) resno in z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Gazi, obsoja vsako obliko nasilja in kršitve človekovih pravic ter poudarja potrebo po spoštovanju mednarodnega prava. Izraža podporo vsem študentom na univerzah po svetu, ki z zasedbami fakultet izražajo svoje nestrinjanje s trenutnimi razmerami in zahtevajo ukrepanje. Ostro pa obsoja vse oblike nasilja in kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v tej regiji in poudarja pomen spoštovanja mednarodnega prava in zaščite civilnega prebivalstva v času tega nepotrebnega konflikta.

ŠOS podpira nenasilne iniciative in prizadevanja za mirno rešitev konflikta, pri čemer poziva k krepitvi medkulturnega dialoga in spoštovanju različnosti. Neaktivnost mednarodne skupnosti je razlog, da mora civilna družba z vsemi sredstvi, ki so ji na voljo, opozarjati na nepravičnost tega konflikta do človeštva. Poudarjamo, da mora biti študijsko okolje prostor izmenjave mnenj in kulture dialoga zato si želijo, da bi se skozi argumentirano razpravo na organih fakultet in univerz doseglo skupno stališče, ki bi obsodilo vsakršno nasilje.

Z zagovarjanjem človekovih pravic in podpiranjem globalnih naporov za doseganje trajnega miru, pravičnosti in varnosti bo ŠOS nadaljevala tudi na evropski ravni, kjer deluje v okviru Evropske študentske organizacije (ESU). Od celotne akademske skupnosti pričakuje, da se aktivno vključi v razprave in izobraževanja o teh vprašanjih in da po svojih zmožnostih pomagajo k čimprejšnji normalizaciji življenja v Palestini.

Za vse kolege po svetu si želimo, da se izobražujejo in delujejo v varnemu, spoštljivemu in pravičnemu izobraževalnemu okolju, ki zagovarja človekove pravice ter mirno reševanje konfliktov. Kolege študente pa podpiramo pri družbenem udejstvovanju in nenasilnemu izražanju mnenj.