Študentska organizacija Slovenije podpira ponovno uvedbo daljšega intervala za koriščenje subvencionirane študentske prehrane

Ljubljana, 23. april 2015 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira predloge, ki vodijo v izboljšanje položaja študentov, tako tudi predlog, da bi se podaljšal interval, ko študenti lahko koristijo subvencionirajo študentsko prehrano (SŠP). ŠOS je lani, ob pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, tudi sam podal vsebinsko podprt predlog za podaljšanje časovnega intervala koriščenja SŠP.
ŠOS je lani, ob pripravi amandmajev k spremembam zakona, ki ureja področje SŠP, podal vsebinske obrazložitve za podaljšanje časovnega intervala koriščenja SŠP, vključno s preračunom potencialnih dodatnih finančnih obremenitev za proračun. Na tem mestu se ne moremo strinjati z oceno ministrice Kopač Mrak, da bi podaljšanje časovnega intervala do 22. ure pomenilo 1,2 milijona evrov dodatnih stroškov. Ta ocena namreč temelji na stanju pred skrajšanjem časovnega intervala. Upoštevati pa je potrebno tudi to, da se je del študentov, uporabnikov SŠP že prenesel v interval pred 20. uro, ki trenutno velja, torej se število uporabnikov ne bi povečalo za celo število, ki je veljalo pred omejitvijo. Poleg tega na ŠOS tudi v splošnem beležimo upad koriščenja SŠP, ki ga poleg ukrepom ZUJF pripisujemo tudi drugim spremembam sistema SŠP (npr. zmanjševanja števila ponudnikov »hitre prehrane«), kot tudi številčnemu upadu študentske populacije. Po naših izračunih znaša tako prihranek iz naslova SŠP od leta 2013 do danes že slabih 6 milijonov evrov.
Predlog ŠOS lani sicer ni bil sprejet, kljub temu, da ni bilo čutiti ostrega nasprotovanja sami vsebini predloga (razvidno tudi iz magnetogramov), prevladal je predvsem strah pred finančnimi posledicami, za kar pa ima ŠOS pripravljene preračune, na podlagi katerih bi lahko izvedli dokaj natančno oceno finančnih posledic na proračun.