Študenti za poenostavitev pogojev za dostop do storitev

ODPRTO PISMO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 14. september 2021 – V soboto, 11. septembra 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2, s katerim Vlada Republike Slovenije med drugim predpisuje uporabo različnih metod testiranja za dostop do izobraževanja, opravljanja dela ter do storitev.

Študentom, ki izkazujejo pogoj prebolevnosti (P) ali cepljenja (C), pri dostopu do izobraževanja, opravljanja dela ter drugih storitev, posebnih omejitev odlok ne predstavlja. Drugače velja za študente, ki pogojev P ali C ne izpolnjujejo; ti se morajo za dostop do teh storitev testirati.

Pri tem velja, da za dostop do izobraževanja v živo ter opravljanja študentskega dela zadostuje uporaba presejalnih testov za samotestiranje. Za dostop do ostalih storitev (npr. nakupovanje v neživilskih trgovinah, poštne in bančne storitve, pa tudi javni potniški promet in prehranjevanje v restavracijah) pa se morajo ti študenti plačljivo testirati na točkah, kjer se testi izvajajo. Veljavnost teh testov je 48 (HAG) oziroma 72 (PCR) ur, kar pomeni, da se morajo ti študenti testirati večkrat tedensko, da lahko nemoteno dostopajo do teh storitev.

Kljub temu, da Študentska organizacija Slovenije študente še naprej poziva k cepljenju, ki je najučinkovitejši način za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19, menimo, da se z različnimi protokoli testiranja omejuje dostopnost študija.

Študentom, ki ne izpolnjujejo pogojev P ali C, so pravice, ki jih podeljuje zakon (kot je subvencionirani javni potniški promet ter subvencionirana študentska prehrana), omogočene le z opravljanjem plačljivih testov. V praksi se torej študent z negativnim testom za samotestiranje lahko udeleži študija v živo, ne more pa tja priti z vlakom ali avtobusom. Nadalje lahko opravlja študentsko delo, ne more pa v gostinskem lokalu pojesti malice ali obroka, ki je za študente subvencioniran.

Glede na navedeno predlagamo, da se za študente določijo izjeme pri koriščenju subvencioniranega javnega potniškega prometa (kot to velja za učence in dijake), ter pri koriščenju subvencionirane študentske prehrane na način, da za izpolnjevanje pogoja T zadostuje redno tedensko samotestiranje. Gre namreč za univerzalni pravici, ki sta študentom omogočeni na podlagi zakonov (Zakon o cestnem prometu ter Zakon o subvencioniranju študentske prehrane). Po našem mnenju vladni odlok ne sme posegati v podeljevanje in omejevati načina koriščenja konkretne pravice, podeljene z zakonom.

Na ta način bi študentom omogočili smiseln dostop do storitev, nujnih za študij. Poenotili bi se pogoji za študij v živo, opravljanje študentskega dela ter dostop do storitev prevoza in prehrane, ki sta ključna za nemotena študij in delo.

Ne glede na navedeno pa vse študente, kot tudi ostale družbene skupine, ponovno pozivamo k čim prejšnjemu cepljenju. Le na ta način bomo epidemijo premagali.