Študenti v podporo kolegom stanovalcem Študentskega doma Ljubljana

Na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) so se obrnili stanovalci Študentskega doma Ljubljana (ŠDL), ki poročajo o uvajanju novih restriktivnih praks, ki naj bi jih bili deležni študenti, ki bivajo v ŠDL. Gre za ukinjanje 24-urnega sistema receptorske službe oziroma krčenje obsega dela, ki jo izvajajo študenti, stanovalci ŠDL, in njeno nadomeščanje z uvajanjem profesionalne varnostne službe. Takšni spremembi, po podatkih Študentskega sveta stanovalcev, nasprotuje večina študentov, ki biva v ŠDL.

Na začetku je problematično že dejstvo, da uprava ŠDL namerava uvajati spremembe, katerim nasprotujejo stanovalci študentskih domov. Uprava, na čelu z direktorjem, se mora zavedati, da so študenti tisti, ki so zgradili (udarniško, v 60. letih 20. stoletja) ali zagotovili financiranje (preko Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov; Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 79/17) za izgradnjo in obnovo študentskih domov, s katerim uprava upravlja. Javni zavod Študentski dom Ljubljana izvaja javno službo dejavnosti dijaških in študentskih domov ter drugih nastanitev. Uprava ŠDL torej upravlja s sredstvi, ki jih zagotavljajo študenti; tisti ki tam bivajo s plačilom najemnine in stroškov, kot tudi preostali dijaki in študenti, ki opravljajo študentsko delo.

Zato je popolnoma nesprejemljivo, da uprava ŠDL uvaja spremembe in dodatne omejitve, katerim stanovalci študentskih domov nasprotujejo. Iz javno dostopnih sporočil ter iz predstavitve problematike, ki so jo predstavnikom ŠOS podali predstavniki Študentskega sveta stanovalcev (ŠSS) ŠDL, obenem ni razvidno, da bi šlo za ukrepe, ki bi izboljšali občutek varnosti in dejansko varnost stanovalcev. Očitno pa je, da gre za ukrepe, zaradi katerih se bodo stanovalci počutili bolj ogrožene in nesproščene. Znak za alarm je, ko se najemnik v najeti nepremičnini, v kateri stanuje, ne počuti sproščeno, temveč ogroženo.

Na ŠOS prav tako kritiziramo izkoriščevanje časa epidemije ter odsotnost stanovalcev, ki bi temu predlogu lahko v normalnih okoliščinah še bolj opazno nasprotovali. Spreminjanje že utečenega in za študente pomembnega sistema dežuranja, ki ga podpira več kot 90% stanovalcev, je v takšnem času vprašljivo.

Celotni dopis direktorju Študentskega doma Ljubljana lahko najdete tu.