Študenti pozdravljamo pričetek odpiranja fakultet

Na ŠOS pozdravljamo dolgo pričakovano in nujno potrebno odpiranje visokošolskih zavodov, ki, po načrtih Vlade RS, sledi prehodu večine regij iz črne v rdečo fazo. Vladni načrt predvideva tako predvideva pričetek izvajanja laboratorijskih vaj ter odprtje knjižnic. Laboratorijske vaje so ključne za uspešen napredek študentov, prav tako pa tudi druge oblike študija (seminarji, predavanja, druge oblike vaj).

Zato na ŠOS predlagamo pričetek izvajanja študijskih aktivnosti v živo pri vseh tistih oblikah študija, pri katerih sodeluje največ 10 študentov, ne glede na obliko študija. Prav tako predlagamo, da se terenske vaje, glede na to, da se te praviloma izvajajo na prostem pričnejo izvajati nemoteno. Verjetno je odveč poudariti, da se te aktivnosti izvajajo skladno s priporočili o higieni in medsebojni razdalji, ki jih predpiše NIJZ. Pri ostalih študijskih dejavnostih, kjer sodeluje več študentov, pa se do nadaljnjega študijski proces lahko izvaja na daljavo.

Ne glede na obseg izvajanja študijskih aktivnosti pa je nujno, da se bivanje v študentskih domovih omogoči že s prehodom v rdečo fazo. Takoj, ko se (tudi če le del) študijskega procesa prične izvajati v živo, mora biti študentom omogočeno bivanje v študentskem domu, sicer v neenak položaj postavljamo študente, ki imajo bivanjski položaj različno urejen. Prav tako se mora takoj med izjeme za prehod občin in regij (v kolikor te ostajajo) dodati udeležba v študijskem procesu, sicer bo vračanje na fakultete omogočeno le študentom, ki stalno bivajo v študijskih središčih.