Študenti Predsedniku RS predstavili položaj mladih

Ljubljana, 29. december 2020 – Odbor za finance ni sprejel nujnih rešitev za izboljšanje položaja mladih. Predstavniki ŠOS pa so na sestanku pri predsedniku države predstavili slab socialni položaj mladih in pozvali k socialnemu dialogu.

Odbor za finance Državnega zbora je včeraj obravnaval predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7). Z amandmajem koalicije je bil po predlogu ŠOS zakonu dodan ukrep, ki, tako kot zaposlenim, tudi dijakom in študentom, ki delajo z COVID-19 bolniki, namenja 30 % višje plačilo za opravljeno delo. Enkratni dodatek za študente v višini 150 EUR je ostal nespremenjen. Na problematičnost ukrepa, ki ne upošteva različnih življenjskih in socialnih okoliščin ter dodeljuje dodatek v enaki višini le enemu delu študentov, je opozoril tudi Zagovornik načela enakosti

Ob tem pa ŠOS opozarja, da so poslanci koalicije spregledali predloge amandmajev in vložene amandmaje opozicijskih strank, ki bi položaj študentov korenito spremenili. Dodatek za bivanje na trgu, nadomestilo za izpad dohodkov iz študentskega dela, dodatek za nakup računalniške opreme socialno ogroženim učencem, dijakom in študentom drugi ukrepi, ki jih je predlagal ŠOS, niso bili sprejeti.

Kljub temu, da je koalicija sprejela amandma z ukrepom po predlogu ŠOS, pa študenti sporočajo, da je bil ta povzet brez socialnega dialoga z Vlado RS, tako kot vsi ukrepi, ki naj bi izboljšali socialni položaj mladih. Zato so prosili za sprejem pri Predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju, ki bo potekal danes. Na srečanju želijo predsedniku predstaviti šibek socialni položaj mladih v Republiki Sloveniji ter ga prositi za pomoč pri vzpostavitvi socialnega dialoga, ki ga demokratično urejena država zahteva.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Na ŠOS smo sicer veseli, da so poslanci na naš predlog namenili dodatek dijakom in študentom, ki delajo s COVID-19 bolniki, vendar pa s tem položaj preostalih 99 % dijakov in študentov, ki ne delajo v socialnih in zdravstvenih ustanovah ostaja ubog. Socialni dialog se pod to vlado ne izvaja, zato se sprejemajo odločitve in ukrepi, ki državljanom ne pomagajo. S tem, ko so ukrepi diskriminatorni pa spodkopavajo zaupanje v sposobnost odločevalcev pri vodenju države. Od vodilnih odločevalcev na ŠOS pričakujemo več, zato vse pozivamo h konstruktivnemu in učinkovitemu socialnemu dialogu, h kateremu smo zavezani tudi predstavniki študentov.”