Študenti dijakom ob informativnih dnevih

Ljubljana, 12. februar 2015 – V petek, 13. 2. in v soboto 14. 2. 2015 bodo študijska središča preplavili bodoči študenti in dijaki, ki se bodo udeležili informativnih dni, v želji po pridobivanju informacij o želenih šolah, fakultetah oz. študijskih programih. Na Študentski in na Dijaški organizaciji Slovenije (ŠOS in DOS) ob tem šolarje in dijake pozivamo, naj zberejo čim več preverjenih informacij o zavodih oz. programih, za katere se zanimajo.
Glavni namen informativnih dni je bodočim dijakom in študentom posredovati koristne informacije o možnostih nadaljevanja izobraževalne poti na srednjih šolah in gimnazijah ter na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah. Ker pa se število kandidatov za vpis z generacijami zmanjšuje, smo letos priča še posebej intenzivnemu oglaševanju tudi na tem področju, saj si zavodi prizadevajo za zadosten vpis bodočih dijakov oz. študentov.
Na ŠOS dijakom predlagamo, naj dobro preverijo vse predstavljene informacije, saj se dejansko stanje pogosto razlikuje od predstavitev in oglasnih sporočil, ki jih vse pogosteje opažamo pred informativnimi dnevi ter vpisnimi roki. Poleg lastnega interesa za vpis oz. študij na posameznem področju, mora ključno vlogo igrati kakovost zavoda oz. želenega programa. Glede na pretekle izkušnje pa ni odveč niti podatek o tem, do kdaj ima zavod oz. program veljavno akreditacijo.
Poleg formalnih informacij, pa pridejo prav tudi informacije »iz prve roke«, s strani starejših kolegov.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS, svetuje: »Bodoči študenti naj se povežejo s starejšimi kolegi na želenih fakultetah, predstavniki različnih študentskih društev in študentske organizacije … ter tako pridobijo še nekoliko bolj ‘študentski’ vpogled v dogajanje na posameznem študiju. Prav tako naj se dobro pozanimajo o pravicah, ki jih pridobijo kot študenti, za kar smo jim na voljo na študentski organizaciji. Študentska leta so še vedno najlepša, prav študentski predstavniki pa kolegom radi pomagamo premostiti morebitne ovire, na katere naletijo med študijem.«
Matija Krope Lenarčič, predsednik DOS: »Dijake pozivamo naj v največji možin meri izkoristijo informativne dneve. Pri izbiri študija naj bodo pozorni tudi na kasnejše možnosti zaposlitve. To seveda velja tudi za osnovnošolce, ki se bodo prav tako te dni odločali za vpis v gimnazije in srednje šole.«
Obiskovalcem informativnih dni (med katerimi zadnja leta opažamo vse več bodočih študentov s starši) bodo v študijskih središčih na voljo tudi informatorji s strani študentskih organizacij:
– V Ljubljani dejavnosti koordinira ŠOU v Ljubljani
Brošuro Info dnevi 2015 so dijaki v teh dneh že prejeli na njihove srednje šole. V njej se med drugim nahajajo koristne informacije o visokošolskih zavodih v Ljubljani, opisi poti do njih, kontaktne številke in naslovi na katerih bodo dijaki dobili vse informacije o informativnih dnevih in odgovore na vprašanja v zvezi s študijem. V brošuri najdemo tudi zemljevid s shemo avtobusnih linij mestnega potniškega prometa, na katerem so označeni vsi visokošolski zavodi. Na najbolj prehodnih točkah v Ljubljani bodo v času informativnih dni na voljo tudi ŠOU informatorji. Več na: http://www.sou-lj.si/en/novice/item/3100-informativni-dnevi-2015.html.
– V Mariboru dejavnosti koordinira ŠOUM
Na ŠOUM bodo s svojimi informatorji pričakali bodoče študente in jim nudili potrebne informacije pri usmeritvah v univerzitetnem mestu. Hkrati jim bodo razdelili simbolične »vstopnice«, ki bodo dijakom služile kot usmeritev k pomembnejšim informacijam, ki jih kot bodoči študenti potrebujejo. Na spletni strani www.soum.si jim je na voljo tudi »BRUC« priročnik, ker lahko najdejo vse informacije v povezavi s študijem, socialnimi pravicami ter obštudijskimi dejavnostmi. Več na: http://soum.si/sl-SI/News/Details/278/vstopnica-za-bodoce-studente.
– V Kopru dejavnosti ŠOUP
Tudi letos bodočim študentom, ki prihajajo na Obalo iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, na UP ponujajo organizirani brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko. Iz prve roke pa bodo predstavniki ŠOUP in Študentskih svetov posameznih fakultet in koristne informacije, ki bodo dijakom – bodočim študentom prišle še kako prav v času študija. Sicer pa bo na Titovem trgu, pred sedežem Univerze na Primorskem, dijakom na voljo info točka UP in ŠOUPa, kjer bodo lahko sproščeno pokramljali in spili topel čaj, ki ga bodo pripravili v “Kantini Caffe”, enem izmed priljubljenih zbirališč študentov in koprskih srednješolcev. Več na: http://soup.si/sl/novice/2015/02/11/informativni-dnevi-na-up.