Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026

VABILO NA POSVET S ŠTUDENTI

Ljubljana, 24. april 2018: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi na posvet s študenti v okviru priprave Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026.

Posvet bo v  sredo, 9. maja 2018, v veliki sejni sobi Študentske organizacije Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri.

Program:

  1. Pozdravni nagovor, g. Jaka Trilar (Študentska organizacija Slovenije)
  2. Namen priprave Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018-2026, g. Boštjan Rozman Zgonc (vodja delovne skupine za MIZŠ)
  3. Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov, g. Elido Bandelj (Center za poklicno izobraževanje RS)
  4. Predstavitev specifike: Zavod za zaposlovanje RS
  5. Razprava o nadaljnjem razvoju višješolskega izobraževanja v RS
  6. Glasovanje in zaključek

Posvet bo trajal do 12.30, sledi druženje in pogostitev.

Vabljeni ste študentje, ki se izobražujete na višjih strokovnih šolah ali ste zaključili višješolski študij,  ste vključeni oz. delate v podpornem okolju za višješolske študente. Posvet je organiziran z namenom, da skupaj sooblikujemo nadaljnji razvoj višjega strokovnega šolstva.

Vljudno sas vabimo, da se nam na posvetu pridružite.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 4. 5. 2018 na sekretariat@skupnost-vss.si.