Štipendije za nadarjene študente MOL

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023, in sicer: ‒ 16 štipendij za dijake, ‒ 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji, ‒ 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji, ‒ 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini, ‒ 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo: ‒ dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja, ‒ študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika, ‒ študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika, ‒ študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in ‒ študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2022/2023.

Rok za prijavo je od 29. 7. 2022 do 5. 10. 2022 za študente in 5. 9. 2022 za dijake.

Več informacij, razpisni pogoji in obrazci