Sredstva za mobilnost bodo zagotovljena

Ljubljana, 8. junij 2015 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je uspela od pristojnih ministrstev – MDDSZEM in MIZŠ – dobiti zagotovilo, da bodo študenti, ki se odpravljajo na mobilnost v tujino še naprej prejemali dodatek. V začetku maja smo od Univerze v Ljubljani prejeli obvestilo, da Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije s strani MDDSZEM ni dobil sredstev za izvedbo razpisa, ki je študentom programa Erasmus+ omogočal 150 EUR mesečnega dodatka. Na MDDSZEM in MIZŠ smo takoj naslovili poziv, naj zagotovijo nujno potrebna sredstva za mobilnost. Po sestankih z ministricama v petek in danes smo prejeli zagotovilo, da bodo sredstva zagotovili s prerazporeditvami, dodatek za študente pa ostaja.
Spomnimo: Od Univerze v Ljubljani smo prejeli informacijo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) ni zagotovilo sredstev, s katerimi bi Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije razpisal dodatne štipendije k Erasmus+ finančni pomoči. Študenti lahko odidejo na Erasmus izmenjavo na vseh treh stopnjah študija, štipendijo (višina te se giba med 300 in 500 EUR mesečno) pa prejmejo za najmanj 3 in največ 10 mesecev mobilnosti. Ob tem so bili do sedaj upravičeni do dodatka nacionalne države, ki je v Sloveniji znašal 150 EUR mesečno. Gre za dodatna sredstva, ki naj bi slovenskim študentom pomagala kriti visoke stroške, povezane z bivanjem v tujini. Ravno ta sredstva so marsikomu olajšala odločitev za mobilnost oz. to sploh omogočila. Po podatkih zadnje raziskave Eurostudent (2013) so namreč ravno finančne ovire ključne za ne-odločanje za mobilnost v času študija.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Na ŠOS smo opozorili, da bo imelo ukinjanje dodatne finančne pomoči za posledico manj mobilnih študentov in poglabljanje socialnih razlik, saj bi si mobilnost lahko privoščili le premožnejši. Na obe ministrstvi smo naslovili jasne zahteve po zagotovitvi sredstev za dodatek. Po sestankih v petek in danes študentom sporočamo, da bodo sredstva za dodatek, po zagotovilih ministric, zagotovljena in jih spodbujamo k odločitvi za mobilnost.«