Sporočila in predlogi študentov glede predloga ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19

Ljubljana, 6. april 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot vodji skupine za pripravo ukrepov s področja sociale za omilitev razmer ob ukrepih za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, ter Vladi Republike Slovenije posredovala nabor ukrepov za izboljšanje socialnega stanja študentov in drugih mladih v izobraževanju.

Ukrepe smo na ŠOS pripravili s pomočjo študentov, ki so v preteklih tednih na ŠOS množično sporočali svoje osebne stiske ter predloge za ureditev položaja. Predlogi ŠOS tako zajemajo različne vidike študijskega življenja, ti pa so:

  1. mesečno nadomestilo upravičencem do opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela), ki so v preteklih 12 mesecih opravljali študentsko delo,
  2. razširitev izrednega dodatka (iz 4. odstavka 58. člena ZIUZEOP) na vse študente, ki so upravičeni do socialnih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta ter njegovo mesečno izplačilo,
  3. izenačitev pravic dijakov in študentov, ki opravljajo študentsko delo, z zaposlenimi z vidika kriznega dodatka za izpostavljenost, še posebej v zdravstvu,
  4. pomoč študentom, ki živijo v najemniških stanovanjih na trgu z zamrznitvijo najemnin za čas trajanja epidemije ali podelitve dodatka za študente, ki z najemno pogodbo izkažejo stroške najema,
  5. izredna dodatna pomoč študentskim družinam,
  6. izredna dodatna pomoč študentom s posebnimi potrebami,
  7. ukrepi s področja subvencionirane študentske prehrane,
  8. vračilo stroškov ali podaljšanje veljavnosti vozovnice za subvencionirani javni potniški promet (JPP) za dijake in študente, ki so kupili letno vozovnico ali mesečno vozovnico za mesec marec.

Celotni dopis je na voljo tu.