Spletna predstavitev štipendij

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bo v sredo, 16. 3. 2022, ob 16.30 uri na spletnem srečanju predstavil štipendije, ki jih dodeljuje.

To so:

  • Zoisova štipendija,
  • štipendija za deficitarne poklice,
  • štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost,
  • štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Mladi bodo izvedeli tudi, kje najdejo informacije o štipendijah drugih ustanov in kje iskati razpise za kadrovske štipendije.

Na dogodek je obvezna prijava. Spletna povezava bo udeležencem posredovana na elektronski naslov en dan pred dogodkom.

Prijava na dogodek: https://www.1ka.si/a/6b9bb525

Več informacij o dogodku: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/dogodek/16-februar-10-marec-2022-predstavitev-stipendij

Vsebina:

  • Zoisova štipendija: je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.
  • Štipendija za deficitarne poklice: namenjena spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Namenjena je dijakom, ki so prvič vpisani v katerega od izobraževalnih programov za deficitarne poklice, štipendijo pa lahko pridobijo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa.
  • Štipendije Ad futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
  • Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu je namenjena pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v RS.
  • Izmenjevalnica: aplikacija, ki je mladim v pomoč pri iskanju kadrovske štipendije.
  • Štipendije drugih ustanov: kje dobim informacije.