Spletna delavnica za prijavo na razpis za Zoisove štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pripravlja spletno delavnico za kandidate za prijavo na razpis za podelitev Zoisovih štipendij.

Delavnica bo potekala v torek, 5. septembra, ob 16. uri. Na delavnici bodo predstavili razpis in pogoje ter udeležence vodili skozi izpolnjevanje vloge, ob tem pa jim odgovorili na vprašanja, ki se pred oddajo vloge še porajajo.

 Delavnica je namenjena dijakom in študentom, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Prijavite se lahko na spletni strani sklada: 5. 9. 2023 – Spletna delavnica za prijavo na razpis za Zoisove štipendije | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si).

Rok za oddajo vlog za Zoisove štipendije je sicer za dijake 8. 9. 2023, za študente pa 9. 10. 2023.