SZJ: ŠOS za čimprejšnjo normalizacijo študijskega življenja

Ljubljana, 18. januar 2021-15. januarja 2021 smo na ŠOS prejeli seznanitveni dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o nadaljnjih usmeritvah sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19. Skladno z vladnim načrtom se visoko šolstvo pričenja sproščati v rdeči fazi z odpiranjem knjižnic in izvajanjem laboratorijskih vaj, izvajanje izpitov in študija v manjših skupinah se prične izvajati v oranžni, preostale aktivnosti, skupaj z vračanjem v študentske domove, pa v rumeni fazi.

Ob tem MIZŠ sporoča, da bodo nadaljnje protokole za vračanje v visokošolske zavode predhodno pregledali in uskladili v svetovalni skupini, skupaj s predstavniki študentov, sindikatov, rektorske konference, NAKVIS, vodstvi študentskih domov in študentov, ki bivajo v študentskih domovih.

Po zadnjih analizah Inštituta ‘Jožef Štefan’[1] je prehod v rdečo fazo pričakovati predvidoma do 25. januarja, prehod v oranžno fazo pa v sredini februarja. Okvirnega datuma prehoda v rumeno fazo trenutno še ni mogoče napovedati, saj je nadaljnje gibanje številk okuženih in hospitaliziranih oseb odvisno od prihajajočih ukrepov in širjenja virusa v prihodnje.

Kar torej lahko pričakujemo je, da bo študij na visokošolskih zavodih po vladnem načrtu še dolgo potekal na daljavo. Zimsko izpitno obdobje bo tako potekalo na daljavo, le manjši obseg študijskih aktivnosti v obliki laboratorijskih vaj se bo z začetkom poletnega semestra izvajal v živo. Študentski domovi po predlaganem načrtu še nekaj časa ne bodo omogočali bivanja študentom, tudi če se bodo študijske aktivnosti zanje izvajale.

Skladno z dejstvom, da število okužb s koronavirusom v novem letu upada ter s študijskim koledarjem, po katerem se poletni semester prične 15. februarja 2021, s tem dnem predlagamo pričetek izvajanja študijskih aktivnosti v živo pri vseh tistih oblikah študija, pri katerih sodeluje največ 10 študentov, naj bodo to laboratorijske vaje, predavanja ali seminarji. Prav tako predlagamo, da se terenske vaje, glede na to, da se te praviloma izvajajo na prostem, v poletnem semestru izvajajo nemoteno. Vse študijske aktivnosti v živo se seveda morajo izvajati skladno s priporočili o higieni in medsebojni razdalji, ki jih predpiše NIJZ. Pri ostalih študijskih dejavnostih, kjer sodeluje več študentov, pa se do nadaljnjega študijski proces lahko izvaja na daljavo.

Ne glede na obseg izvajanja študijskih aktivnosti pa je nujno, da se bivanje v študentskih domovih omogoči že s prehodom v rdečo fazo. Takoj, ko se (tudi če le del) študijskega procesa prične izvajati v živo, mora biti študentom omogočeno bivanje v študentskem domu, sicer v neenak položaj postavljamo študente, ki imajo bivanjski položaj različno urejen. Prav tako se mora takoj med izjeme za prehod občin in regij (v kolikor omejitve za prehajanje ostajajo) dodati udeležba v študijskem procesu, sicer bo vračanje na fakultete omogočeno le študentom, ki stalno bivajo v študijskih središčih.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Študenti smo si v času priprave smernic o izvajanju študija v zimskem semestru 2020/21 prizadevali, da bi se študij v kar se da veliki meri izvajal nemoteno, v živo. Tega si še vedno želimo, zato bomo v okviru priprave nadaljnjih protokolov težili k čim prejšnjem odprtju visokošolskih zavodov ter študentskih domov.

[1] IJS: Predvidoma do konca naslednjega tedna bomo po obeh merilih prešli v rdečo fazo – RTVSLO.si