ŠOS s paketom predlogov za študente za prihajajoči PKP 6

Ljubljana, 29. oktober 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je pristojnim ministrstvom poslala paket predlogov za izboljšanje študijskega in socialnega položaja študentov v času ponovne omejitve gibanja zaradi omejevanja širjenja bolezni COVID-19.

Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za izobraževanje, znanost in šport, za zdravje in za infrastrukturo je v obravnavo poslala 12 predlogov ukrepov, s katerimi bi pripomogli k olajšanju študijskega procesa, izboljšanju socialnega položaja ter dostojnemu plačilu dijakov in študentov, ki opravljajo prakso ali študentsko delo s COVID bolniki. Ti ukrepi so:

 • zagotovitev možnosti avtomatičnega dodatnega študijskega leta v prihodnjem študijskem letu (2021/22) zaradi nezmožnosti opravljanja študijskih obveznosti v tem študijskem letu;
 • začasni dvig državnih štipendij za 25 %;
 • pravica do prejemanja državne štipendije za študente, ki jim je bil status izredno podaljšan na podlagi 49. člen ZIUZEOP;
 • podaljšanje veljavnosti ukrepov iz 7. poglavja ZIUOOPE v prihodnje študijsko leto (glede uveljavljanja izjemnih dosežkov pri Zoisovih štipendijah, mirovanja štipendij, sofinanciranja kadrovskih štipendij ter odloga in obročnega vračila štipendij);
 •  izvzem dohodkov iz študentskega dela in kadrovskega štipendiranja do višine posebne osebne olajšave iz cenzusa za pridobitev pravic po ZUPJS;
 • oprostitev plačila najemnine za bivanje v študentskih domovih za študente, ki v njih trenutno ne bivajo;
 • povrnitev stroškov dijakom in študentom, ki so kupili vozovnico za čas, ko izobraževalni oz. študijski proces na zavodih ne poteka;
 • uvedba možnosti koriščenja dveh subvencij za prehrano naenkrat ter možnost koriščenja štirih subvencij v enem dnevu;
 • uvedba prenašanja subvencij za več kot dva meseca nazaj;
 • omogočanje izvajanje dostave subvencionirane študentske prehrane vsem gostincem, ki so vključeni v sistem;
 • plačilo dodatka dijakom in študentom, ki obravnavajo COVID-19 bolnike.

 

Celotni dopis lahko najdete tu.