ŠOS pričakuje “ministrico za prenos znanja”

Ljubljana, 14. maj 2015 – Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) z velikimi pričakovanji spremljamo imenovanje nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič. Glede na neuspešen mandat predhodnic najprej pričakujemo implementacijo nujnih ukrepov na področju visokega šolstva, predvsem urejanje financiranja, nato pa oblikovanje sistemskih sprememb, ob aktivnem vključevanju deležnikov. Upamo, da bo ministrica – ob vseh spremembah na področju (visokošolskega) izobraževanja – zasledovala cilja dostopnosti in kakovosti.
Dr. Maja Makovec Brenčič na mesto ministrice prihaja iz univerze, kjer je bila prorektorica za prenos znanja, zato pričakujemo, da bo za to skrbela tudi kot ministrica. Ravno “prenos znanja” dobro opiše delovanje obsežnega resorja, ki ga prevzema: tako prenos po izobraževalni vertikali, med učitelji in učenci, izobraževalnimi ustanovami in okoljem. Od ministrice pričakujemo, da bo znala dobro koordinirati odnose med vsemi, vključenimi v procese izobraževanja, kot tudi nadgrajevati rezultate, ki jih v izobraževanju ustvarjamo.
Z ministrico smo v preteklosti že dobro sodelovali – tako ob začetkih spremljanja in ocenjevanja bolonjske reforme, kasneje ko je prevzela mesto predsednice Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in na zadnje, ko je kot prorektorica Univerze v Ljubljani skrbela za prenos znanja in aktivno spodbujala povezovanje študentov z gospodarstvom in širšim okoljem že v času študija. Glede na to, da na ŠOS vedno nastopamo s konstruktivnimi predlogi glede ureditve področja izobraževanja, pričakujemo dobro sodelovanje tudi v prihodnje.
Na ŠOS verjamemo, da bo mandat nove ministrice ključen za pripravo in uveljavitev nujno potrebnih sprememb našega visokošolskega prostora, za katere upamo, da bodo dobre za vse, ki ga sooblikujemo.
Krovni visokošolski zakon potrebuje temeljito prenovo, saj je zaradi številnih dopolnitev že nepregleden, poleg tega pa ne sledi dejanskim razmeram v slovenskem visokošolskem prostoru, ki se je v zadnjem desetletju temeljito preoblikoval. Tudi vedno nove afere kažejo na sistemske pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno dosledno urediti. Prednostno je potrebno zakonsko urediti predvsem financiranje visokega šolstva, saj je trenutno stanje nevzdržno in celo protiustavno. To zahtevo izpostavljamo vsi visokošolski deležniki in verjamemo, da si bo prav ureditev financiranja ministrica zastavila kot prioriteto, saj razmere na visokošolskih institucijah tudi sama dobro pozna.
Na ŠOS smo zavrnili osnutek izhodišč visokošolskega zakona, ki ga je pripravila ekipa ministrice Setnikar Cankar in znova poudarjamo, da izhodišča na nobeni točki ne morejo biti predmet prihodnjih pogovorov o prenovi Zakona o visokem šolstvu. Od nove ministrice pričakujemo, da se bo že o izhodiščih uskladila z deležniki, predlog pa pripravila ob veliki stopnji konsenza. Na tem mestu poudarjamo, da smo svoje predloge že večkrat jasno izpostavili in v veliki meri tudi uskladili v pripravljenem osnutku visokošolskega zakona, ki pa ni dočakal obravnave in zakonodajnega postopka.
V najkrajšem možnem času pričakujemo tudi konstituiranje Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja ter delovnih skupin znotraj tega. To vidimo kot eno glavnih poti, kjer lahko tako študenti kot predstavniki različnih vladnih resorjev iščemo skupne rešitve za ureditev in izboljšanje položaja študentov na vseh področjih. Svet se v mandatu te vlade sploh še ni sestal in tako nam je bilo onemogočeno sodelovanje pri pomembnih nalogah in predpisih, ki pomembno vplivajo na položaj študentov v Sloveniji.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Upamo, da bo imenovanje dr. Maje Makovec Brenčič na mesto ministrice za izobraževanje pripomoglo k stabilizaciji tega področja, ki so ga v zadnjem času pretresale tudi politične kadrovske menjave. Ob začetku mandata na ŠOS izražamo iskreno željo po konstruktivnem sodelovanju, tudi skozi ponovno vzpostavitev Sveta za študentska vprašanja. Mi bomo aktivno pristopili k pripravi zakonov in ukrepov na področju visokega šolstva in pričakujemo upoštevanje argumentiranih predlogov. Verjamemo, da imamo skupne cilje, ki gredo v smeri kakovostnega in dostopnega študija. Je pa pred ministrico, kot tudi vsemi nami, zahtevno obdobje, a upamo, da bomo s skupnimi napori uspeli urediti že nekoliko kaotično področje visokega šolstva.«