ŠOS predsednikoma DZ in DS predstavlja novelo ZUPŠ

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so se včeraj sestali s predsednikom Državnega zbora Igorjem Zorčičem in mu predstavili zaskrbljujoč socialni položaj mladih v Sloveniji ter predlog novele Zakona za urejanje položaja študentov, ki bi ga vsaj delno izboljšal. Na isto temo danes sledi srečanje s predsednikom Državnega sveta, Alojzem Kovšco.

Na ŠOS z vse večjo zaskrbljenostjo spremljajo in opozarjajo na upadanje socialnega položaja mladih v Republiki Sloveniji. Skrbi pa jih ne le socialni, temveč tudi splošni družbeni položaj mladih v naši državi. Ugotavljajo, da zakonodajni ukrepi, ki jih sprejemajo poslanci Državnega zbora RS, izpuščajo ter tako diskriminirajo mlade v primerjavi z ostalimi družbenimi skupinami. Pri oblikovanju in sprejemanju ukrepov pa so v preteklem letu odločevalci ignorirali organizacije, ki skušajo s konstruktivnimi predlogi in dobronamernimi pozivi položaj mladih v slovenski družbi izboljšati.

Zato so na Študentski organizaciji Slovenije pripravili predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) in ga včeraj predstavili predsedniku Državnega zbora, danes pa predsedniku Državnega sveta. V prihodnjih tednih pa bodo zanj iskali široko podporo pri vseh poslanskih skupinah.

Predlog zakona vključuje zakonske spremembe z različnih področij življenja mladih ter naslavlja sistemske pomanjkljivosti obstoječih ureditev. Zakon ni ideološki in je namenjen mladim, ki bodo na ta način lažje in bolje soustvarjali slovensko družbo v prihodnje. Kot takega, ga bodo predstavili vsem poslanskim skupinam in si prizadevali za uskladitev besedila zakona, ki bo presegal običajno koalicijsko-opozicijsko delitev v Državnem zboru. Pri sprejemanju zakona si želijo tudi konstruktivnega sodelovanja ter podpore ostalih deležnikov.

Osnovni Zakon za urejanje položaja študentov (Uradni list RS, št. 61/17, ZUPŠ) leta 2017 je podprl in v imenu ŠOS takrat vložil prav predsednik Državnega zbora, Milan Brglez. Razprava in usklajevanje pa je potekalo konstruktivno in konsenzualno z vsemi poslanci Državnega zbora RS. Enako na ŠOS pričakujejo sedaj v teh toliko težjih časih za mlade. 

Klemen Peran, predsednik ŠOS: Položaj mladih v Sloveniji je nezavidljiv. Interventne ukrepe smo v prvem valu epidemije podpirali, saj menimo, da je v izjemnih časih potrebno sprejemati izjemne ukrepe. Dlje kot traja drugi val epidemije in več časa, kot ga imajo pristojna ministrstva za pripravo ukrepov, pa postaja jasno, da ti niso namenjeni le blaženju posledic epidemije, ampak da se z njimi rešuje tudi sistemske težave. Zato smo na ŠOS pripravili paket zakonodajnih ukrepov, s katerimi naslavljamo sistemske pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje. Glede na konstruktiven pogovor s predsednikom Državnega zbora pričakujemo, da bodo v prihodnjih dneh stekli pogovori za uskladitev predloga zakona, katerih rezultat bo vložen predlog ZUPŠ-1 s široko podporo v Državnem zboru. Podporo predlogu zakona bomo iskali tudi v Državnem svetu, saj kot nacionalna organizacija študentov pričakujemo razumevanje s strani preostalih interesnih organizacij, ki imajo svoje zastopstvo v Državnem svetu.

Še vedno pa si želimo čimprejšnje normalizacije družbenega življenja. Z vsakim dnem izobraževanja na daljavo izgubljamo intelektualne kapacitete za boljše delovanje družbe po epidemiji COVID-19. Kot mlade nas skrbi izgubljen čas učenja, rasti in razvoja lastnih potencialov. Potencialov, ki zaradi neučinkovitega spopadanja z epidemijo, ne bodo uresničeni. Ob tem moram opozoriti tudi, da je trenutna vlada skrčila financiranje izvajanja obštudijskih in interesnih dejavnosti študentov, zaradi česar je pod velikim vprašajem nadaljnje organiziranje dogodkov in projektov za dijake, študente in druge mlade. Kljub temu se politiki dialoga predstavniki študentov nikoli ne bomo odpovedali, enako pa pričakujemo od predstavnikov Državnega zbora.