ŠOS podpira uzakonitev pravice do brezplačnega JPP v poletnih mesecih

Poslanci in poslanke poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek s prvopodpisano Mašo Kociper predlagajo Zakon o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (EPA 1261-VIII;  predlog zakona), s katerim dijakom in študentom omogočajo brezplačno koriščenje javnega potniškega prometa (JPP) v poletnih mesecih, ko subvencionirani prevozi zanje sicer niso na voljo.

Kot vemo, je bila v dosedanjih letih v veljavi praksa, ki pa ni imela zakonodajne osnove, po kateri je bilo dijakom in študentom, ki so kupili mesečno vozovnico za mesec junij ali polletno oz. letno vozovnico, omogočeno brezplačno koriščenje JPP na relaciji, za katero je bila veljavna kupljena vozovnica. V letošnjem letu pa je prišlo do zapleta, zaradi katerega dijaki in študenti skoraj morali za koriščenje JPP plačati polno ceno vozovnic. Ker je tudi sicer podeljevanje pravic materija, ki jo mora urejati zakon, se strinjamo, da se ta zapiše v področni Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Ob tem ponavljamo, da je finančno dostopno koriščenje JPP za dijake in študente pomembno tudi v poletnih mesecih. Kljub temu, da obdobje subvencioniranega JPP zajema celotno uradno šolsko oz. študijsko leto, se v poletnih mesecih izvajajo tudi šolske in študijske aktivnosti. Tako npr. dijaki v poletnih mesecih opravljajo popravne in predmetne izpite, študenti pa pogosto ostajajo v študijskih središčih zaradi priprave zaključnih del ali se udeležujejo poletnih šol. Tako eni kot drugi pa v poletnih mesecih pogosto opravljajo občasno in začasno delo dijakov in študentov (študentsko delo), katerega ponudba je največja v večjih mestih (ki so tudi študijska središča). Opozarjamo, da, za razliko od delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi, dijaki in študenti pri opravljanju študentskega dela niso upravičeni do nadomestila za prevoz na delo, zato je to strošek, ki ga morajo dijaki in študenti pokriti s prihodkom iz opravljenega dela.

Opozoriti velja tudi, da se je z uvedbo subvencioniranih vozovnic za dijake in študente v Sloveniji od leta 2012 do 2017 število potnikov JPP povečevalo za 5 do 6 odstotkov letno. Leta 2018 pa se je skupno število potnikov ponovno zmanjšalo, predvsem zaradi zmanjšanja števila potovanj študentov. Padec števila potnikov je povezan s povečanjem števila registriranih osebnih avtomobilov. Dodatni ukrep spodbujanja uporabe JPP torej je potreben, predlog zakona pa je korak v pravo smer.

Klemen Peran, predsednik ŠOS:Veseli nas, da so predlagatelji zakona prepoznali pomen spodbujanja mladih h koriščenju javnega potniškega prometa, s čimer se spodbuja trajnostna in zelena mobilnost. Nezanemarljivo pa je tudi, da se na ta način učinkoviteje porabljajo javna sredstva, saj se na ta način bolje zapolnijo kapacitete linij, ki jih Republika Slovenija zagotavlja preko javne službe. Iz istih razlogov smo na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozdravili spremembo zakona, ki je v letošnjem letu brezplačno uporabo javnega potniškega prometa zagotovil upokojencem. Žal ugotavljamo, da predlog zakona enakega ukrepa za mlade v izobraževanju ne predvideva, kljub temu pa predlog pozdravljamo in podpiramo.