ŠOS opozoril na napačno tolmačenje 128. in 202. člena Statuta Univerze v Ljubljani

Konec junija je študentka druge stopnje Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) opozorila na sum nepravilnosti v tolmačenju 128. in 202. člena Statuta Univerze v Ljubljani (UL) s strani ene od članic UL.

Po pregledu statuta UL sta Študentski svet Univerze v Ljubljani (ŠS UL) in ŠOS ugotovila, da je pri tolmačenju 128. člena v povezavi z drugim odstavkom 202. člena prišlo do napake. 202. člen določa, da se za študente, ki so opravili vse s študijskim programom določene obveznosti in oddali zaključno delo do 1. 10. 2019 ter od izube statusa študenta ni minilo več kot dve leti, 128. člen ne uporablja. Sodeč iz zapisanega je jasno razvidno, da se študentom v tem primeru ne sme dodatno zaračunati opravljanje zaključnih del.

ŠOS je o nepravilnostih obvestili članico UL, UL in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z dopisom. Članica UL je nepravilnosti v tolmačenju Statuta UL že odpravila.

S strani ŠOS se zahvaljujemo študentki, ki nas je na nepravilnosti opozorila in veseli smo, da smo lahko skupaj s ŠS UL, sodelovali v rešitvi.

Ob tem pozivamo vse študente, da nas o morebitnih napakah, kršitvah, nepravilnosti, oškodovanosti ali ob sumu na omenjeno, obvestijo in skupaj bomo raziskali posamezno situacijo.

STATUT UNIVERZE V LJUBLJANI