ŠOS ob svetovnem dnevu študentov 2015: »Iz zgodovine se moramo naučiti delati bolje«

Ljubljana, 17. november 2015 – Danes obeležujemo svetovni dan študentov. Datum predstavlja obletnico nacistične okupacije praške univerze leta 1939, ko so nacisti ob študentskih demonstracijah ubili 9 profesorjev in študentov te univerze, kar 1200 pa so jih odpeljali v koncentracijska taborišča. Tudi kasneje v zgodovini smo bili priča zatiranju študentov, ki so bili pogosto nosilci gibanj za družbene spremembe. Letos smo skupaj s študenti po svetu žalovali za 147 študenti iz Kenije, ki so bili žrtev napada na  univerzo, prav tako pa krizne razmere, ki smo jim priča danes, veliko mladih in študentov po svetu silijo v to, da prekinejo izobraževanje. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) si bomo prizadevali, da se študentom iz kriznih območij omogoča nadaljevanje študija in integracija v akademsko skupnost. Pridružujemo se mednarodni pobudi za odprt dostop do izobraževanja.
Leta 1941 je 17. november postal mednarodni dan študentov, ko se študenti po vsem svetu spomnimo preteklih dogodkov v upanju, da se zgodovina ne bo ponovila, ob tem pa glasno opozarjamo aktualno problematiko. Letos se nam zdi še posebej pomembno izpostaviti, da se moramo iz zgodovine naučiti, kako reševati konflikte na način, da niso ogrožena človeška življenja ali svoboda – v najširšem pomenu besede. Ob tem poudarjamo pomen izobraževanja pri demokratizaciji družbe ter vzgajanju strpnih generacij, zmožnih medkulturnega dialoga. Vsako dejanje nasilja je v nasprotju s temeljnimi vrednotami univerze, ki izhaja iz svobode mišljenja in izražanja, strpnosti ter enakopravnosti. Prav tako pa pušča uničujoč vpliv na raziskovanje in poučevanje ter tako dolgoročno škodi ne samo znanstvenemu in kulturnemu napredku, ampak pa tudi razvoju demokratične družbe.
Na ŠOS opozarjamo na pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji za vse posameznike, ne glede na njihovo versko ali politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Na tem mestu zato znova pozivamo vlado, naj izobraževanje obravnava kot politično prioriteto in naložbo v prihodnost. Enako pomembno je, da se mladim, ki zaključijo z izobraževanjem, omogoči prehod v varnejše zaposlovanje, saj lahko le tako unovčimo njihov potencial in preprečimo, da bi mladi možgani zbežali na tuje.
Temeljno poslanstvo Študentske organizacije Slovenije je skrb za kakovosten in dostopen študij, pri tem pa ne smemo zanemariti širše vloge ne samo študentskih organizacij pač pa študentske populacije, tako pri nas kot po svetu. Na nas je velika odgovornost za prihodnji razvoj družbe, zato je ključno, da med mladimi krepimo vrednote enakopravnosti, strpnosti, solidarnosti, medkulturnega dialoga, svobode govora, pravice do dostojnega življenja ter izobraževanja.
ŠOS, članica Evropske študentske zveze – European Students’ Union (ESU), se pridružuje pozivu: »Global Call for Action – Free to Move, Free to learn«.
»On the International Students’ Day we, students from all over the globe, stand together and united as students and as humans to call for freedom of movement, freedom to study and freedom to live in dignity.« (http://www.esu-online.org/news/article/6001/International-Students-Day-Global-Call-for-Action-17-November-2015).