ŠOS nasprotuje ukrepu Ministrstva za infrastrukturo in ga poziva k vrnitvi brezplačnega IJPP v poletnih mesecih

V preteklih letih je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) vsako leto omogočilo vsem dijakom in študentom, ki so v mesecu juniju kupili mesečno vozovnico, prav tako pa tistim, ki imajo letno oz. polletno vozovnico, brezplačno uporabo javnega prevoza v poletnih mesecih (julij in avgust). Ta dobra gesta je bila zelo dobrodošla za vse dijake in študente, saj je večina njih odvisna od integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) tudi med poletjem.

V letošnjem letu, ko se soočamo s situacijo kot je v zgodovini še ni bilo in so vsi potrebni ukrepi in omejitve močno vplivali na dijaško in študentsko življenje v preteklih mesecih, je še toliko bolj pomembno, da se ta možnost brezplačnega prevoza tudi letos omogoči. Določene obveznosti v povezavi s študijem se opravljajo tudi v juliju in avgustu, poletne mesece pa izkoristijo tudi za začasno in občasno delo, ki bo letos, zaradi splošne finančne situacije, še toliko bolj pomembno za njih. V času epidemiji smo na Študentski organizaciji Slovenije prejeli ogromno sporočil s strani študentov, kako hudo je celotna situacija vplivala na njih, pri tem pa pogosto opozarjali na pomen uporabe IJPP. Kljub pomoči, ki jo je država namenila študentom, katero tudi na tem mestu pozdravljamo in moramo pohvaliti, je vsak dodaten strošek v letošnjem letu za študente zelo obremenjujoč.

S ŠOS smo na pristojno MzI glede navedene tematike že v preteklem tednu poslali dopis, na katerega pa uradnega odgovora še nismo prejeli. Namesto tega so bili danes študenti obveščeni, da letos brezplačni potniški promet za dijake in študente ne bo na voljo. Pristojno ministrstvo zato pozivamo, da predlagani ukrep umakne in dijakom in študentom tudi letos, ko je to še toliko bolj pomembno, omogoči brezplačno uporabo IJPP v juliju in avgustu.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: Ob tem naj spomnimo, da bodo od jutrišnjega dneva naprej vsi upokojenci v Republiki Sloveniji lahko koristili brezplačen prevoz z integriranim javnim potniškim prometom (IJPP). Mladi smo edina preostala ranljiva skupina, ki do brezplačnega potniškega prometa ni upravičena, kar je popolnoma nesmiselno, glede na to, da želimo mlade spodbujati k trajnostni mobilnosti in uporabi javnega potniškega prometa.