ŠOS na slavnostni akademiji obeležil mednarodni dan študentov

Slovenija, 20. november 2017 – V petek, 17. 11. 2017, na mednarodni dan študentov, je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) obeležila 20. obletnico sprejema Študentske ustave, temeljnega akta za nastanek krovne nacionalne študentske organizacije. Ob tej priložnosti smo pozdravili tudi uveljavitev Zakona za urejanje položaja študentov.

Slavnostni govornik, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez je ob čestitki ob mednarodnem dnevu študentov poudaril, da je znanje tisto, ki omogoča svobodo in opolnomoči posameznika, zaradi česar mora ostati javno dobro. V študijskem času je potrebno razvijati in nadgraditi razsvetljensko dediščino, študentske organizacije pa so tu zato, da predvsem razvijajo solidarnost in odgovornost.

Predsednik ŠOS, Aleksandar Spremo je v nagovoru poudaril pomen avtonomnosti visokošolskega prostora. Opozoril je, da se študenti, tako kot leta 1968, borimo za enake ideje: kakovost in dostopnost visokošolskega prostora ter avtonomijo lastnega delovanja. Pri tem je opozoril na možnost odvzema avtonomije Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), čemur se bodo uprli tako študenti, kot ostali deležniki v visokem šolstvu, saj bi to pomenilo zmanjšanje standardov kakovosti in bi ogrozilo mednarodno veljavnost diplomskih listin slovenskih visokošolskih zavodov. Za namen izboljšanja dostopnosti študija je bil pripravljen Zakon za urejanje položaja študentov, ki je študentom le nekoliko izboljšal socialni položaj. Jasno je povedal, da študentske organizacije ne bodo nikoli pristale na omejevanje avtonomije, obenem pa, da študenti moramo delovati na način, da ne damo argumenta za poseg v avtonomijo.

Predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, dr. Dragan Marušič pa je v govoru poudaril osnovno vprašanje za univerze danes, ki je, kako svoj izobraževalni proces uglasiti s pričakovanju prihajajočih generacij študentov. Trikotnik profesor – študent – administracija je tisti ključni, ki določa študijski proces, skozi katerega se izriše univerza kot celota. Pozval je k manj administrativnim bremenom za delovanje univerze in za izčiščenje pomena univerze v osnovni trikotnik. Poudaril je, da morata biti, z besedami nekdanjega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča, univerzitetna raziskovalna in pedagoška dejavnost etično in intelektualno svobodni tako v razmerju do političnih oblasti kot do centrov ekonomske moči, državni nadzor pa naj bo omejen na ustavnost in zakonitost njenega delovanja.

Na Slavnostni akademiji so bila podeljena tudi priznanja. Naj tutorka je postala Nuša Flisar, naj tutor pa Igor Peras. Naj študentka leta 2017 je postala Maja Lamovšek, naj študent pa Nejc Pulko. V imenu ŠOS je posebno zahvalo za pomoč pri sprejemanju Zakona za urejanje položaja študentov prejel Predsednik DZ RS, dr. Milan Brglez, ki je predsedniku ŠOS podaril ilustrirano izdajo Ustave Republike Slovenije. Prav tako je zahvalo za sodelovanje predsedniku ŠOS podarila Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA).

Fotogalerijo si lahko ogledate na tej povezavi.

– – –

Dodatne informacije:

e-pošta: info@studentska-org.si

GSM: 031 338 920