ŠOS na predvolilni novinarski konferenci MeKoS

Ljubljana, 21. april 2022 – Včeraj, 20. aprila 2022 je v Mestni hiši Ljubljana potekala skupna novinarska konferenca organizacij, ki se združujejo v Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (MeKOS): Mladinskega sveta Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije ter Dijaške in Študentske organizacije Slovenije.

Na konferenci so predstavniki vseh štirih organizacij predstavili pričakovanja do izvoljenih poslancev in bodočih parlamentarnih strank. Organizacije so predstavile ključne prioritete, za katere pričakujemo, da bodo postale tudi prioritete novonastale Vlade Republike Slovenije.

V imenu Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je pričakovanja študentov predstavila predsednica ŠOS, Marike Grubar. Po mnenju študentov so ključne naslednje prioritete.

Na področju stanovanjske problematike je nujna izgradnja študentskih domov, s čimer se bo zmanjšal pritisk na najemniški trg, znižale pa se bodo cene najema za vse družbene skupine. V primerjavi z investiranjem v gradnjo neprofitnih stanovanj za družine so investicije v gradnjo študentskih domov nižje, zaradi česar bi bilo smiselno prioritetno graditi javne študentske domove. Ob tem je potrebno uskladiti (dvigniti) subvencije za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih, ki se niso spreminjale že več kot 15 let. Za mlade družine (in diplomante) je smiselno uvesti tudi jamstvene sheme za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja.

Na področju zdravstvenega položaja študentov je nujno potrebno zagotoviti primarno zdravstvo za vse študente v študijskih središčih, pri tem pa poseben poudarek dati duševnemu zdravju študentov. Potrebno je okrepiti preventivne programe na področju duševnega zdravja študentov, opolnomočiti obstoječe projekte in programe visokošolskih zavodov ter študentskih organizacij in zdravstvenih domov.

Na področju organizacije in izvajanja študijskih programov zagovarjamo postopne in smiselne spremembe visokošolskega področja s ciljem zagotavljanja družbe znanja preko razvoja kritično mislečih posameznikov, ki bodo pomagali pri gradnji skupnosti. To je mogoče le preko zagotavljanja javnega in dostopnega visokega šolstva, ki mora biti za študente brezplačno. Kakovost izobraževanja se mora zagotavljati tudi preko uvedbe rehabilitacije redne profesure, ščitenja visokega šolstva pred partikularnimi interesi ter da se koncesije za izvajanje študijskih programov podajajo le na podlagi deficita v visokem šolstvu ter na trgu dela. Še naprej je potrebno povečevati internacionalizacijo visokega šolstva, tudi preko olajšanja dostopa do slovenskega izobraževalnega sistema za tujce s spremembo Zakona o tujcih ter poenostavljanja postopka za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje. Potrebna je promocija športa v obdobju študija, tudi preko uvedbe športa kot obvezne sestavine vseh študijskih programov.

Na področju štipendiranja je potrebno, kljub ravnokar uzakonjenemu dvigu državnih štipendij za 20 %, zagotoviti dvig državnih štipendij. Te namreč predstavljajo največ tretjino povprečnih mesečnih stroškov študenta in same ne omogočajo študija socialno ogroženih študentov. Zavzemamo se za prenovo Zoisovega štipendiranja, vključno z možnostjo združevanja z državnimi štipendijami. Prav tako se zavzemamo za okrepitev kadrovskega štipendiranja, vsaj s promocijo teh možnosti med delodajalci ter dijaki in študenti.

Z vidika zagovorništva pravic družbenih skupin pozivamo k ohranjanju avtonomne študentske skupnosti, kot tudi k ohranjanju avtonomije vseh ostalih zastopniških organizacij različnih družbenih skupin. Pri tem se mora pomen interesnih skupin upoštevati tudi pri sestavi državnih organov in drugih posvetovalnih teles. Glede na predvolilne programe nekaterih strank izpostavljamo tudi nujnost ohranitve študentskega dela kot socialnega korektiva in kot politike zaposlovanja mladih.

Od izvoljenih predstavnikov ljudstva tako pričakujemo predvsem fokus na sedanjosti in prihodnosti, ne preteklosti, saj imamo dovolj obtoževanj in preteklih zamer. Ne želimo pavšalnih, neizvedljivih ali celo bombastičnih obljub; želimo predloge za spremembe, ki bodo jasno oblikovani, sistemsko zastavljeni in s ciljem na dolgoročnih spremembah.