ŠOS enotno proti varčevanju na mladih z zahtevo, naj vlada mladim ponuja rešitve, ne problemov

Ljubljana, 6. november 2014 – V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo tudi po temeljiti proučitvi predlogov novih varčevalnih ukrepov Vlade RS enotnega mnenja, da gre pri tem za nedopustno poseganje v socialne pravice mladih. Vladni predlogi namreč v pretežni meri obremenjujejo že tako krhek socialni položaj dijakov in študentov, posredno pa tudi njihovih družin. Prav zato ŠOS apelira na pristojne ministrice in ministre, naj pri krpanju proračunske luknje upoštevajo, da te krize nismo povzročili mladi, zato tudi ne nameravamo nositi levjega deleža odgovornosti zanjo. V vseh študentskih organizacijah in klubih ostro nasprotujemo parcialnemu posegu in povečanju obremenitve študentskega dela, ki presega 60 odstotkov. Od vlade zahtevamo umik predlaganega ukrepa v celoti, saj bi le tako omogočili nadaljnjo celostno sistemsko obravnavo problematike študentskega dela z vsemi relevantnimi deležniki.
Problematika mladih, ki zadeva tako dijake, študente kot tudi iskalce prvih zaposlitev, je alarmantna in s svojo kompleksnostjo (študentsko delo, štipendije, stanovanjska politika, beg možganov …) predstavlja ključen razvojni izziv Slovenije v naslednjih nekaj letih. Ali bomo poglobili problem do te mere, da bomo mladi iz obupa primorani zapustiti domovino, ali pa bomo s pravim strateškim razvojnim pristopom našli način, kako se lotiti problematike mladih. Edini način, da bo Slovenija izplavala iz črnih finančno-gospodarskih napovedi, je, da se izkoristi bogato znanje ter energijo mladih, vse pa je seveda odvisno od modrosti ključnih nosilcev politične oblasti.
Politika pavšalnega in nesistemskega »rovarjenja« po proračunu, ki jemlje povsod, kjer se da, in ne, kjer bi to bilo potrebno, je do sedaj odnesla že nekaj slovenskih vlad. Mladi smo nad predvidenimi varčevalnimi potezami znova razočarani, saj jih nismo pričakovali od vlade, ki je pred volitvami obljubljala popolnoma drugačen način dela in odnos do socialnih partnerjev. Prav z njihove strani smo pred volitvami večkrat javno dobili zagotovila, da ne bodo enostransko posegali v priborjene pravice posameznih skupin državljanov brez konsenza socialnih partnerjev. Zato v ŠOS od pristojne ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak zahtevamo nujni skupni sestanek na temo ureditve študentskega dela. Dejstvo je, da prav študentsko delo v tem trenutku predstavlja edini učinkoviti socialni korektiv za mlade in je kot tak nesprejemljiv z vidika kakršne koli dodatne obremenitve, zlasti na strani dijakov in študentov.
Predsednik ŠOS Žiga Schmidt ob tem poudarja: »Če je minister Dušan Mramor na zaslišanju pred matičnim odborom mislil resno, da gre v politiko zaradi mladih oz. svojih vnukov, potem naj to pokaže tudi z dejanji kot finančni minister. Mladi smo siti vseh teh obljub in klofut ter se bomo za svoje pravice, za katere smo se v preteklosti vedno enotno borili, odločno in glasno postavili tudi danes.«
***
Dodatne informacije:
Jelena Štrbac Nemec
predstavnica odnosov z javnostmi ŠOS
e-pošta: pr@studentska-org.si
GSM:  031 338 920