Sodelovanje v raziskavi

Alma Mater Europea vabi k sodelovanju v raziskavi na temo ustvarjalnosti študentov z naslovom Didaktični, pedagoški in psihološki dejavniki (ne)uspešnosti nadarjenih študentov.

Prosimo, da natančno preberete informacije o tej raziskavi in se odločite, ali želite sodelovati v njej.

Raziskava predstavlja interdisciplinarno študijo didaktičnih, pedagoških in psiholoških dejavnikov, ki so lahko zelo pomembni za uspeh ali neuspeh nadarjenih študentov.

Raziskava poteka v sodelovanju z velikim številom učiteljev in raziskovalcev z različnih področij družboslovja v več različnih državah. Glavni cilj raziskave je preučiti pomen različnih didaktičnih, pedagoških in psiholoških determinant uspeha nadarjenih študentov.
Vaše sodelovanje v tej raziskavi bi vključevalo odgovore na veliko število vprašanj, povezanih z različnimi strategijami, ki se kažejo med učenjem, motivacijskimi dejavniki, osebnostnimi lastnostmi in podobnimi fenomeni, ki so lahko zelo pomembni v kontekstu nadarjenosti in uspešnosti študentov med študijem.

S svojim sodelovanjem v tej raziskavi boste pomembno prispevali k reševanju pomembnih znanstvenih vprašanj.

 

Vprašalnik najdete TUKAJ.

Ikona mobitela s povečevalnim steklom