Skupščina ŠOS predsednici podelila nov mandat

Ljubljana, 23. 2. 2023 – Na svoji 43. seji je Skupščina Študentske organizacije Slovenije, najvišje predstavniško telo študentov v Republiki Sloveniji, nov mandat na čelu organizacije podelila doktorski študentki sociologije kulture, Marike Grubar.

Ta si je v svojem programu zadala nadaljevanje zastavljenih prioritet, predvsem zagovarjanje pravic ter zagotavljanje psihološke in materialne blaginje študentk in študentov.

Pomembno bo sooblikovanje novega sistemskega Zakona o visokem šolstvu, znotraj katerega se bo ŠOS zavzemal za ohranitev dostopnosti visokega šolstva (javno financiranje in skrbno ravnanje z javnimi sredstvi, omejevanje prikritih stroškov študija), digitalizacijo študijskih procesov ter internacionalizacijo in kakovost študijskih programov.

Na področju socialnega položaja študentov bo ključno zagotavljanje psihološke blaginje študentov (tako s projekti, ki jih izvajajo študentske organizacije, kot s sistemskim naslavljanjem problematike) ter povečevanje kapacitet v javnih študentskih domovih.

Skupščina ŠOS je sprejela tudi finančni načrt za leto 2023 ter dopolnitve nekaterih internih aktov ŠOS.

Marike Grubar, stara in nova predsednica ŠOS: ”Članicam in članom Skupščine ŠOS se zahvaljujem, da so mi vnovič izkazali podporo in mi s tem omogočili, da še eno leto vodim reprezentativno organizacijo vseh študentk in študentov v Republiki Sloveniji. Tudi v prihajajočem letu osrednja naloga ŠOS ostaja zagovarjanje pravic ter zagotavljanje psihološke in materialne blaginje študentk in študentov, tako da bomo še naprej budno spremljali vse študentske pobude in vprašanja ter aktivno oblikovali predloge za odločevalce in ostale relevantne akterje. Ravno zato si želim, da bi se študentke in študenti s svojimi predlogi in težavami še naprej redno obračali na ŠOS, saj imajo na ta način moč, da se dobre ideje tudi uresničijo. S skupnim delom bomo dosegli bistveno več, kot lahko dosežemo le kot posamezniki.