Skupščina ŠOS izvolila predsednika in novega generalnega sekretarja ŠOS

Ljubljana, 21. februar 2020 – V četrtek, 20. februarja 2020, je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani potekala 36. seja Skupščine Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Na dnevnem redu skupščine je bilo med drugim tudi imenovanje predsednika ŠOS za mandatno dobo enega leta in imenovanje generalnega sekretarja ŠOS za mandatno obdobje dveh let. Predsednik ŠOS je ponovno postal Klemen Peran, študent magistrskega študijskega programa Obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Nov generalni sekretar pa je postal Alen Brkić, ki je na tem mestu nasledil Aleksandra Sprema. 

Skupščina ŠOS je po Zakonu o skupnosti študentov in Študentski ustavi najvišje predstavniško telo študentov v Sloveniji. Sestavljajo jo člani skupščine, ki so neposredno izvoljeni predstavniki vseh študentov. Skupščina sprejema Študentsko ustavo ter druge splošne akte, s katerimi npr. ureja vprašanja izvajanja volitev in finančno poslovanje ŠOS ter njenih organizacijskih oblik; imenuje in razrešuje člane organov ŠOS, sprejema letni finančni načrt in letno finančno poročilo itd.

Trenutno skupščino sestavlja 127 članov – predstavnikov študentov. V skupščini ŠOS se ti predstavniki združujejo v t. i. sestavne dele skupščine; to so zbori javnih univerz (trenutno zbor ŠOU v Ljubljani –  43 članov, zbor ŠOUM – 21 članov in zbor ŠOUP – 12 članov), Zbor samostojnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in zasebnih univerz (ki še ni konstituiran) in Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti (t. i. študentskih klubov – 51 članov). Odločitev skupščine (v primeru imenovanja predsednika in generalnega sekretarja) je sprejeta, če za njo glasuje večina predstavnikov vsaj treh njenih od štirih sestavnih delov.

Klemen Peran je star 25 let, rojen v Mariboru. Že od rane mladosti ga zanima zastopanje sovrstnikov  in varovanje njihovih pravic. S tem namenov se že vrsto let vključuje v mladinske organizacije. V osnovni šoli je vodil nacionalni otroški parlament, v srednji šoli pa je deloval v dijaški skupnosti Prve gimnazije Maribor ter kasneje v Dijaški organizaciji Slovenije, katero je tudi vodil. V študentskih letih je aktivno deloval na društveni ravni, na fakulteti pa kot član študentskega sveta FDV in v senatu fakultete. Leta 2016 so ga poslanke in poslanci študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani prvič izvolili za predsednika, delo pa je opravljal vse do imenovanja za predsednika ŠOS februarja lani. Kot predstavnik ljubljanske študentske organizacije je bil v tem času tudi član predsedstva ŠOS, član Sveta Vlade RS za mladino, član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja itd.

Peran si želi v prihodnjem letu nadaljevati uspešno vodenje organizacije in slediti dobro zastavljenim ciljem iz preteklega leta: enotnost ŠOS, redno odzivanje na študentske problematike, povečanje dostopnosti izobraževanja, reformiranje visokošolske zakonodaje, dvig državnih štipendij in prenova Zoisovega štipendiranja. Na ŠOS so v mesecu decembru 2019 in januarju 2020 pripravili tudi Zakon za urejanje položaja študentov, vsebine katerega bodo ob nastopu nove vlade poskušali tudi implementirati. V kolikor s strani vlade ne bo posluha, napoveduje, da bodo zakon vložili sami preko državljanske pobude.

Alen Brkić, novi generalni sekretar ŠOS: »Vsem članom skupščine ŠOS se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti, kljub vsem sistemskim spremembam delovanja ŠOS in OO ŠOS, uspešno nadaljevali z razvojem študentskega organiziranja v Sloveniji.«

Klemen Peran, predsednik ŠOS: »Leto 2020 mora biti leto krepitve študentskih pravic na socialnih, izobraževalnih in drugih področjih. V kolikor nam zakonodajalci ne bodo prisluhnili bomo rešitve za študentske problematike iskali sami preko državljanske pobude. Članom in članicam skupščine se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje in obenem obljubljam, da se bom tudi v prihodnje trudil odgovorno voditi našo organizacijo