DOS

V okviru ŠOS že od leta 2006 deluje stalni projekt Dijaška organizacija Slovenije (DOS). DOS je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Slovenijiki združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Dijaška organizacija Slovenije deluje v skladu z načeli demokratičnosti, transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi. DOS sestavljajo Parlament, Svet, Predsedstvo in Predsednik. Za operativne naloge skrbijo člani Odbora za izobraževanje, Odbora za socialo, Odbora za interesne dejavnosti, Odbora za regionalno delovanje in Odbora za mednarodno sodelovanje. V okviru DOS deluje tudi Varuh dijakovih pravic, na katerega se lahko obrne vsak dijak.