Pridružujemo se pozivu študentov h končanju nasilja nad ženskami

Člani organizacij Student Rise International in European Students’ Union ob pričetku 16-dnevne globalne akcije proti nasilju na podlagi spola, pozivamo h končanju nasilja nad ženskami. Ugotavljamo, da so, kljub opravljenemu napredku, ženske še vedno izjemno podvržene različnim oblikam nasilja – naj bo to spolno ali družinsko nasilje – kjerkoli na svetu. Posledice epidemije COVID-19 so krizo le poglobile ter ženske, podvržene nasilju, oddaljile od mehanizmov podpore in varnosti. Nujna je skupna akcija, s katero od vlad zahtevamo sodelovanje pri pripravi aktivnosti za boj proti nasilju na podlagi spola; tako na lokalni, regionalni in nacionalni, kot mednarodni ravni.

Nasilje se proti ženskam izvaja na različnih področjih življenja, pri čemer visokošolsko izobraževanje ni izjema. Boj proti spolnim prestopkom, kot je spolno nasilje v študentskih domovih in visokem šolstvu nasploh je nujen zato, da se zagotovi enak dostop do izobraževanja za vse. Ta tematika prežema visoko šolstvo po celotnem svetu, žrtve nasilja pa pušča za sabo nemočne in izolirane. Boj proti nasilju nas mora združiti v skupnem pozivu, da se sliši glas žrtev nasilja, vključno tistih iz marginaliziranih in manjšinskih skupnosti.

Vsi, od posameznih študentov in visokošolskega osebja, visokošolskih zavodov, vlad in mednarodnih organizacij, se moramo zavezati k ničelni toleranci do nasilja na podlagi spola. Institucije se morajo zavezati k izboljšanju varnosti v študijskem, delovnem, družabnem in javnem prostoru, ob zagotavljanju dostopnih in učinkovitih orodij in javnih storitev za varovanje in podporo žrtvam nasilja v zasebnem življenju. Vsi se moramo zavezati k proaktivnemu delovanju, oblikovanju lastnih okolij, da se bo lahko vanj vsak počutil varno.

Narediti je potrebno odločne korake proti zagotavljanju okolja, v katerem se bodo lahko žrtve nasilja in nadlegovanja počutile varno pri razkrivanju zlorab, vedoč da bodo nadlegovalci za svoja dejanja odgovarjali. Žrtve ne smejo biti postavljeni v situacijo, v kateri bi morale tvegati svoje duševno zdravje ali diplomo za to, da najdejo pravico. Nujno potreben je dostop do storitev svetovanja in pomoči za vse žrtve ob zavedanju, da bo trajalo tedne, mesece ali leta, da se rane zacelijo.

Pridružite se nam v pozivu in pri podpori našim zavezam.