Pričelo se je izplačevanje COVID dodatkov za dijake in študente

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je pričela z izplačevanjem dodatkov po 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP).

Na podlagi tega člena so do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve upravičeni tudi dijaki in študenti, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja.

Po podatkih Ministrstva za obrambo, v katerega pristojnost spada URSZR, gre za okrog 12.000 zahtevkov v vrednosti okoli 2,4 milijona EUR.

Urad RS za zaščito in reševanje predvideva, da bodo vsi zahtevki obdelani do konca koledarskega leta, v tem obdobju pa naj bi bili dodatki izplačani vsem upravičencem.

Dijakom in študentom, ki čakajo na izplačilo dodatka priporočamo, da se glede tega obrnejo na delodajalca, pri katerem so delo opravljali, ter se pozanimajo, ali je zanje delodajalec oddal zahtevek na URSZR in kdaj lahko pričakujejo izplačilo.