Predvolilno soočenje – Problematika mladih in starejših v Republiki Sloveniji

V petek, 11. marca se je na na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvilo Predvolilno soočenje na temo Problematike mladih in starejših v Republiki Sloveniji s prenosom v živo na kanalih organizatorjev dogodka.

Slednje je organizirala Medgeneracijska koalicija Slovenije (MeKoS), ki jo sestavljajo Dijaška organizacija Slovenije (DOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Mladinski svet Slovenije (MSS) in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), za vse interesente s prvaki osmih trenutno najbolje uvrščenih političnih strank glede na presek raziskav Mediane in Ninamedie.

Namen soočenja je bil omogočiti mladim in starejšim vpogled v programe in namere političnih strank pred prihajajočimi volitvami.

Stališča strank so zastopali:

•predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob,

•podpredsednica Slovenske Demokratske stranke (SDS) Romana Tomc,

•predsednica Socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon,

•koordinator Levice Luka Mesec,

•predsednik Nove Slovenije (NSi) Janez Cigler Kralj,

•predsednik Liste Marjana Šarca (LMŠ) Marjan Šarec,

•predstavnik Povežimo Slovenijo Marko Balažic,

•predsednica Stranke Alenke Bratušek (SAB) mag. Alenka Bratušek.

Soočenje je moderiral Nejc Krevs. Govora je bilo o najbolj perečih problematikah mladih in starejših, kot so: trajnostna mobilnost, stanovanjska problematika mladih in starejših, štipendijska politika, pokojninska reforma in trg dela.

Prvakom političnih strank so bila zastavljena vprašanja glede omenjenih izzivov, ki so predstavili svoje poglede glede na aktualno stanje.

Na področju trga dela so med drugim enotno prepoznali težave in izzive prekarnega dela, hkrati pa zagotavljanja socialne varnosti mladih. Tanja Fajon, Alenka Bratušek in Robert Golob so se ob tem zavzeli za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Mesec je opozoril, da bi študentsko delo moralo biti bonus in ne pogoj za študij, ter pozval k ukrepom za poostren nadzor na trgu dela. Šarec se je zavzel za spodbujanje čim hitrejšega vstopa mladih na trg dela, Balažic je poudaril socialno varnost ne glede na obliko zaposlitve, Cigler Kralj je navedel še za vzpostavitev temeljev za ustrezen prehod na trg dela, Tomčeva pa je kot eno izmed prednostnih nalog navedla usklajevanje med tem, “kar si mladi želijo in kar gospodarstvo potrebuje”.

Ob vprašanju pokojninske reforme so govorci navajali predvsem zagotavljanje dostojne starosti in dostojnih pokojnin. Predstavnice SD-ja, SDS-a in SAB-a so spomnile tudi na potrebo po širšem družbenem soglasju in vzdržnem, premišljenem in načrtovanem pokojninskem sistemu. Cigler Kralj pa je ocenil, da je ob tem vprašanju pomembna tudi medgeneracijska povezanost, da “starejši delajo za mlade in mladi za starejše”.

Strinjanje glede štipendijske politike in trajnostne mobilnosti

Predstavniki strank so skupno točko našli na področju štipendijske politike, pri čemer so izpostavili nujnost, da štipendija ni zgolj eden izmed socialnih transferjev, ampak spodbuda, ki štipendistu omogoča, da se posveti izobraževanju. Šarec se je zavzel še za odpravo medsebojnega izključevanja posameznih vrst štipendij, Cigler Kralj pa za davčne olajšave tistim podjetjem, ki ponujajo kadrovske štipendije. Balažic je menil, da so nizke štipendije tudi posledica tega, da je dolžina študija v Sloveniji relativno dolga, na slednje je opozorila tudi Tomčeva.

Tudi na področju trajnostne mobilnosti so si bili govorci enotni, da Slovenija potrebuje učinkovit in dostopnejši javni potniški promet, potencial vidijo predvsem v posodobitvi železniške infrastrukture.

Pogledi na reševanje stanovanjske problematike mladih

Predstavniki strank so predstavili tudi svoje poglede na reševanje stanovanjske problematike mladih. Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek so se zavzeli za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, Robert Golob pa ob tem še za spremembo zemljiške politike. V LMŠ-ju po Šarčevih besedah ob tem predlagajo še možnost odplačevanja stanovanja z najemnino.

Romana Tomc je spomnila na zakon, ki bi vzpostavil jamstveno shemo za pridobitev kreditov za mlade in ga je v parlamentarni postopek ta teden vložil SDS. Balažic je kot možno rešitev navedel spodbujanje selitev iz središč mest, Cigler Kralj pa je spomnil še na stanovanjsko problematiko starejših.

Gosti soočenja so med drugim odgovarjali tudi na vprašanje o naklonjenosti spremembam volilne zakonodaje. Ob tem so večinoma izrazili naklonjenost uvedbi preferenčnega glasu in poudarili, da morajo volivci čutiti, da ima njihov glas vpliv. Po besedah Tomčeve so v stranki naklonjeni dvokrožnemu večinskemu sistemu, v Povežimo Slovenijo predlagajo, da se del poslancev voli po večinskem sistemu, v Levici pa bi odpravili volilne okraje, a obdržali volilne enote.

Fotografija: Barbara Jakse Jersic

Vir: RTV SLO